ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вервес Григорій Давидович

15.04.1920- 09.01.2001

Місце народження: с. Петрове (тепер смт) Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Вищу освіту, в зв’язку з війною, здобував прискорено – закінчив 1942 Об’єднаний Укр. ун-т у м. Кизил-Орда Казахської РСР, далі освіту набував самостійно, в чому йому допомагали відомі науковці старшого покоління. У Київ. ун-ті працював 1996–99: професор. (1962) каф. слов’янської філології. Кандидат дис. «Адам Міцкевич в українській літературі» (1951), докт. дис. «Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських відносин 70-х – 90-х років XIX століття» (1959). Багаторічний зав. відділом слов’янських л-р Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН України; заст. голови Укр. комітету славістів; Голова Укр. комітету та чл. Бюро Міжн. асоціації з вивчення й поширення слов’янських культур при ЮНЕСКО. Автор низки індивідуальних та колективних доповідей на міжн. з’їздах славістів: «Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин в XІX ст.» (1958), «Українсько-польські літературні зв’язки ХІХ–ХХ століть» (1963, у співавт.), «Про традиційне і новаторське в слов’янській поезії ХХ століття» (1968), «Польський романтизм в східнослов’янській інтерпретації» (1973), «Регіональний і міжнародний контекст національної літератури (підсумки і перспективи)» (1983), «Українська література в загальнослов’янському, світовому і європейському літературному контексті (проблематика, методологія)» (1988), «Українська література в контексті слов’янського Відродження (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст. « (1993), «Іван Франко і європейські літературознавчі та фольклористичні школи його доби (до постановки питання) « (1998). Чл.-кор. АН УРСР (1978); акад. АН УРСР (1995). Учасн. ВВВ – бойовий офіцер-артилерист. Лауреат премії ім. І. Франка НАН України (1997). Нагороджений медаллю ПНР «За заслуги перед польською культурою» (1972). Осн. праці: Юліуш Словацький і Україна (1959), Владислав Оркан і українська література (1962), Адам Міцкевич. Життя і творчість (1979), Максим Рильський в колі слов’янських поетів (1972), Ярослав Івашкевич (1978), В інтернаціональних літературних зв’язках. Питання контексту (1976, 1983), Як література самоутверджується в світі (1990), Українці на рандеву з Європою (1996). Л-ра: УРЕ. Т.2. К., 1978. С.185; Українська літературна енциклопедія. Т.1. К., 1988. С.290–291.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи