ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Могилевський Еммануїл-Мендель Ізраілевич

17.10.1918

Місце народження: м. Миколаїв (ймовірно).
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: проф., заслужений діяч науки.

З 1944 працює в Ін-ті земного магнетизму, іоносфери та розповсюдження радіохвиль ім. М.В.Пушкова РАН (м. Троїцьк, Московська обл., РФ), 1954-87 очолював відділ фізики Сонця. Канд. дис. (1951), докт. дис. (1965). Проф. (1978), заслужений діяч науки РФ (1999). Осн. напрямки досліджень – геліофізика, вивчення зв’язків сонячних, магнітних та іоносферних явищ, короткострокові прогнози магнітних та іоносферних збурень для радіозв’язку. Під кер. М. створені установки з досліджень сонячної магнітогідродинаміки, сонячних спалахів та структури магнітоплазми. Одним з перших став застосовувати в дослідженнях Сонця методи синергетики та фрактальний аналіз. Виховав плеяду дослідників, організував вивчення сонячно-земної фізики на станціях в Іркутську, Уссурійську, Алма-Аті, Ташкенті. Осн. праці: Фракталы на Сонце. М., 2001; Модель Солнца по новым экспериментам на KA SOHO и проблема энергоисточников солнечной активности // Изв. РАН. Сер. физ. V. 62, N. 9. 1998; Фрактальная размерность изменений энергии магнитного поля Солнца и квазидвухлетние вариации солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 46, № 2. 2006. (у співавт.). Л-ра: Богородський О. Ф., Чернега М. Я. Астрономічна обсерваторія Київського університету імені Тараса Шевченка. Історичний нарис / Астрономічна обсерваторія Київського університету. 150 років. Сторінки історії та результати наукових досліджень. К., 1995; Астрономічна обсерваторія Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка 160 років К. 2005; Казанцева Л., Кислюк В. Київське вікно у Всесвіт. К., 2006.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи