ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яковкін Авенір Олександрович

1887-05-08(21) 00:00:00 - 18.11.1974

Місце народження: Благовіщенський завод Уфимської губ..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: чл.-кор. АН УРСР.

. Згодом був переведений на заміську обсерваторію ім. Енгельгардта під Казанню, де працював асист. (1911-19), астрономом-спостерігачем (1919-26), дир. (1926-31). Одночасно викладав у Казанському ун-ті як приват-доц. (1916-26), проф. (1926-37). Затверджений (1938) у ступені доктора фіз.-мат. наук без захисту дис. 1937-45 очолював каф. астрономії Уральського ун-ту, 1939-43 - декан фіз.-мат. ф-ту. У 1945 переведений до Київ. ун-ту. Очолював астрометричний відділ Астрономічної обсерваторії, проф. каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу), читав курси сферичної та теорет. астрономії, 1948-51 декан фізичного ф-ту. Дир. ГАО (1952-59), консультант ГАО (1960-68). Осн. наук. роботи присвячені вивченню фігури та обертання Місяця. Отримав точні значення постійних фіз. лібрації Місяця. Встановив залежність місячного радіуса від оптичної лібрації по широті (ефект Яковкіна) і запропонував для пояснення залежності низку моделей фігури Місяця. Розв’язував деякі задачі теорет. астрономії. Автор низки оригінальних приладів і пристроїв для астроном. задач: за його ідеями були сконструйовані целостат для експедиційних робіт, блінк-мікроскоп, горизонтальний місячний телескоп, касета для астрометричного фотографування Місяця, кометограф, прилад для передобчислень покрить зірок Місяцем, подвійний окуляр для філярного мікрометра, секторний планіметр, прилад для фотометрії за способом «граничної швидкості». Чл.-кор. АН УРСР (1951). Чл. постійної комісії з вивчення Місяця МАС (з 1928), Голова підкомісії з вивчення руху та фігури Місяця Всесоюзної астроном. комісії (1937-61). Іменем А.О.Яковкіна названо кратер на Місяці. Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Осн. праці: Постоянные физической либрации Луны, выведенные из наблюдений Т.Банахевича в 1910-1915 гг. 1928; Вращение и фигура Луны. Ч.1-2. 1939, 1945;Формулы и эфемериды для полевых наблюдений на Луне. 1964 (у співавт.). Літ: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник. К., 1977; Імена України в космосі. К., 2003.; Яковкін В.Н. Авенір Олександрович Яковкін / 160 років АО КНУ. К., 2005. Арх.: Архів КНУТШ. 1959. Спр.51-пвс.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи