ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Соціального виховання факультет Соціального виховання факультет

Створений у складі КІНО 1921 замість дошкільного ф-ту. Основою став Фребелівський ін-т. Мав на меті підготовку «педагога-колективіста», організатора дитячого життя в сус-ві, вихователя для дитячих дошкільних закладів тощо. В учб. планах цього ф-ту переважна більшість годин надавалася вивченню пед. дисциплін і набуттю практичних навичок роботи з дітьми. Першим деканом було призначено проф. К.Ф.Лебединцева. У 1921/1922 н.р. ф-т складався з трьох відділів: дошкільного, шкільного і лікарсько-пед., але 1922 спочатку були об’єднані І і ІІ курси дошкільного і шкільного відділу, згодом І і ІІ курс лікарсько-пед. Т. ч., з 1922/1923 навч. р. на І і ІІ курсах ф-ту закладалась «загальноосвітня й пед. основа», на останньому – відбувалась спеціалізація по 2 відділах – нормальної і дефективної дитини. Перший з них поділявся ще на два підвідділи: дошкільний і шкільний. На останньому з 1926 вводилася спеціалізація суспільствознавства, технознавства, природознавства. В 1929/30 н.р. розпочали діяльність відділи підготовки педагогів для роботи з дефективними дітьми, єврейський і фізкультурний. 1920 викл. склад нараховував 46 осіб. Надалі їх кількість зменшилась і протягом 1920-х становила в сер. 30 осіб. Кількість студ.: 1921 – 654 чол., 1922–23 – 232 чол., 1925–26 – 269 чол., 1926–27 – 311 чол., 1927–28 – 352 чол. В різні роки деканами ф-ту були проф. Г.М.Іваниця, Я.Ф.Чепига, В.П.Петрусь. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи