ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Федорішин Олександр Борисович

30.09.1957

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, відділення психології (1980).В Київ. ун-ті на посадах: асист. (1989-91), доц. каф. заг. та інж. психології (1991-98).Осн. напрями наук. досліджень: побудова проективних методик з метою профорієнтації учнів; формування готовності до вибору професії. Осн. праці: Психологические аспекты повышения эффективности политической учебы учителей. К.,1986. Фомічова Віра Миколаївна (31.12.1972, м. Київ), кандидат психологічних наук, доц. 1994 – закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. На постійній роботі на каф. соціальної психології Київ. ун-ту з 1996 на посадах: доц. (2002), асист. (2006). 1998 – канд. дис. «Індивідуально-психологічні особливості атракції як фактора психологічної сумісності». Фахівець у галузі психології спілкування, психології емоційних стосунків, психології соц. уявлень, психології масової поведінки та масової свідомості. Розробила курси: «Соц. психологія», «Психологія мас».Напрямок наук. досліджень пов’язаний із проблемами психології класичних та некласичних соц. спільностей, психологією масової людини, особливостей соц. уявлень в сучас. умовах. Вчен. секретар ф-ту психології та соціології (2002-2006), чл. вчен. ради ф-ту Київ. ун-ту (2003-2006). Автор 50 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Проблема міжособистісної атракції у психології Навч. посіб. К., 1998, Психологія масової поведінки. Навч. посіб. К., 2000 (у співавт.); Вступ до соціальної психології. Курс лекцій. Навч. посіб. Ч.1. К. 2002 (у співавт.). Проблеми групи та особистості у соц. психології. Курс лекцій. Навч. посіб. Ч.2. К. 2004 (у співавт.).

Автор: Н.М. Ануфрієва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи