ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Соціальної роботи кафедра Соціальної роботи кафедра

Створена 1999 як каф. соціальної роботи і педагогіки, яку з 1999 по 2001 очолював д-р. психол. наук, проф. В.П.Казміренко, з 2003 – каф. соц. роботи, зав. доктор психологічних наук. проф. Ю.М.Швалб. Заснування каф. соц. роботи обумовлене створенням системи соц. центрів допомоги населенню, що призвело до необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі соц. роботи. На цих підставах на ф-ті соціології та психології 1999 було відкрито відділення “Соц. робота” і здійснено перший набір студентів. На сьогодні підготовка соц. працівників здійснюється за рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”. Крім того у переліку ВАК України введено спец. 19.00.05 – “Соц. психологія і психологія соціальної роботи”, що дає змогу готувати у асп-рі фахівців соц. роботи вищої кваліфікації. На каф. працює 4 проф., д-ри психол. наук, які очолюють значні напрями розвитку соц. роботи в Україні: розробка моделі проф. підготовки фахівця з соц. роботи, соц.-психол. технології профілактики і корекції девіантної та адиктивної поведінки, соц.-психол. засоби допомоги населенню в ситуації соц. кризи та катастроф, соц.-психол. забезпечення подолання конфліктів на організаційному та суспільному рівнях. Пров. напрямком наук. та метод. діяльності каф. є розробка і провадження системи тренінгової підготовки фахівців соціономічних професій (соц. працівників, соц. педагогів, соціологів, психологів). Каф. соціальної роботи співпрацює з міжнародними недержавними орг. і програмами (UNDP, UNICEF, UNISAIDE), пров. держ. наук. установами (Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Ін-т соціології НАН України, тощо), провідними ф-тами і каф. ВНЗ України, на яких здійснюється підготовка соц. працівників та соц. педагогів. Каф. забезпечує підготовку аспірантів зі спец. 19.00.05 “Соц. психологія, психологія соціальної роботи”. Ю.М.Швалб

Карамушка Людмила Миколаївна

  • Останні зміни:
23.01.1956

Місце народження: с. Тернівка Бершадського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос. ф-т (відділення психології) Київ. ун-ту (1977). Присвоєне вчен. звання старш. наук. співроб. (1990), доц. каф. менеджменту (1993), проф. каф. психології (2002). У 1977-80 працювала практ. психологом в орг. м. Дніпропетровська та м. Києва. 3 1980 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 3 1992– зав. лаб. психології управління Ін-ту у психології ім. Г.С.Костюка АПН України (3 2002 –лаб. організаційної психології). З 2004 – у Київ. ун-ті на посаді проф. каф. соціальної роботи (за сумісн.).

Читати далі >Льовочкіна Антоніна Михайлівна

  • Останні зміни:
08.01.1958

Місце народження: с. Роги, Маньківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1982). У Київ.ун-ті працює з 2007 на посаді доц. каф. соціальної роботи.Канд. дис. “Психол. допомога у життєвому та професійному самовизначенні старшокласників зони Чорнобильської катастрофи” (1995).

Читати далі >Максимова Наталія Юріївна

  • Останні зміни:
31.05.1953

Місце народження: м. Урюпінськ, Волгоградська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчила Київ. ун-т. 2002 – проф. каф. соціальної роботи та педагогіки, 2003 - проф. каф. соціальної роботи.

Читати далі >Тюптя Олена Володимирівна

  • Останні зміни:
27.12.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 – закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1999-2005), доц. каф. соціальної роботи (з 2005). 2000 –канд. дис. “Формування психол. готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії “соц. педагог”).

Читати далі >Хоружий Сергій Миколайович

  • Останні зміни:
01.05.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 – закінчив дефектологічний ф-т КДПІ. 1996-2003 – доц.каф. психології Нац. лінгвіст. ун-ту. З 2003 – на посаді доц. каф. соціальної роботи Київ. ун-ту. У 1982 – канд. дис. «Психологічні особливості оцінних ставлень недисциплінованих підлітків». У 1990 присвоєне звання доц. Проф. Військ гуман. ін-ту. Осн. напрями наук. діяльності: психол. консультування і соц. психотерапія, психологія спілкування. Розробив 2 нормат. та 4 спецкурси «Психологія особистості», «Соціально-психол. експертиза у соц. роботі», «Психотеравпетичне консультування», «Методи соц. роботи», «Професійна етика у соц. роботі», «Тренінг лідерства».

Читати далі >Чуйко Олена Василівна

  • Останні зміни:
13.03.1963

Місце народження: смт. Ржищів Кагарлицького району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчила Київ. ун-т, філос. ф-т, відділ. психології; 1994 сертифікований курс Школи практичної психології та психотерапії (м. Москва). З 2007 – на пост. роботі на каф. соціальної роботи Київ.ун-ту. У 2008-09 – заст. декана ф-ту психології з наук. роботи.

Читати далі >Швалб Юрій Михайлович

  • Останні зміни:
21.07.1955

Місце народження: м.Харків.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
1977 – закінчив відділення психології Харків. держ. ун-ту ім. М.Горького, 1998 – докт-ру. 1977–84 мол. наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка. 1984-95 – старш. наук. співроб. НДЛ “Психологія навчання”. З 1999 очолює НДЛ екологічної психології в Ін-ті психології ім. Костюка. З 2001 – зав. каф. соціальної роботи та педагогіки Київ. ун-ту. У 2003 – присвоєно звання проф. 2003 переведений зав. каф. соціальної роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи