ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карамушка Людмила Миколаївна

23.01.1956

Місце народження: с. Тернівка Бершадського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила філос. ф-т (відділення психології) Київ. ун-ту (1977). Присвоєне вчен. звання старш. наук. співроб. (1990), доц. каф. менеджменту (1993), проф. каф. психології (2002). У 1977-80 працювала практ. психологом в орг. м. Дніпропетровська та м. Києва. 3 1980 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 3 1992– зав. лаб. психології управління Ін-ту у психології ім. Г.С.Костюка АПН України (3 2002 –лаб. організаційної психології). З 2004 – у Київ. ун-ті на посаді проф. каф. соціальної роботи (за сумісн.). Канд. дис. «Психол. умови формування суспільно-політичних інтересів старшокласників» (1984), докт. дис. «Психол. основи управління закладами середньої освіти» (2001). Читає курси «Менеджмент соц. інституцій, проектів та програм, «Технологія підготовки та проведення переговорів», «Методологія тренінгової роботи» та ін.

 Осн. напрями наук. дослідж.: організаційна психологія (психол. основи орг. розвитку; психологія управління змінами; формування команди; профілактика проф. стресу та синдрому «професійного вигорання в орг.»; психол. основи діяльності менеджерів та персоналу; технол. підхід в діяльності організаційних психологів; психол. основи проведення тренінгової роботи з менеджерами і персоналом організацій; психолого-організаційне консультування та ін.).Чл. 2-х спец. вчених рад по захисту канд. і докт. дис., заст. гол. спец. вчен. ради по захисту докт. дис. Наук. ред. фахового зб. ВАК України «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соц. психологія». Президент Укр. Асоціації організаційних психологів та психологів праці. Чл. Виконавчого комітету та ред. Інформаційного бюлетеня Європ. Асоціації організаційної психології та психології праці (European Network of Organizational and Work Psychology, ENOP), чл. Виконавчого комітету та ред. Інформаційного бюлетеня дивізіону 1 «Організаційна психологія та психологія праці» Міжнародної Асоціації прикладної психології (International Association of Applied Psychology, IAAP), нац. представник Міжн. Асоціації з проблем дослідження економічної психології (International Association for Research in Economic Psychology, IAREP), чл. Європ. Асоціації психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology). Нагороди: «Відмінник освіти України» (2001), Засл. працівник освіти України (2002). Нагороджена знаком МОН України «За наук. досягнення» (2006). Автор понад 350 наук. праць, у т. ч. 2 монографій та 12 навч. посіб. Осн. праці: «Психологія управління закладами середньої освіти» К.,2000; Психологія управління. К., 2003; Психологія освітнього менеджменту. К., 2004; Технологія роботи організаційних психологів. К,.2005; Психологія управління змінами в освітніх організаціях. К., 2008. Л-ра : Карамушка Людмила Миколаївна – життєвий та науково-професійний шлях. Серія: «Організаційна психологія в персоналіях».К., 2006.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи