ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Швалб Юрій Михайлович

21.07.1955

Місце народження: м.Харків.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.

1977 – закінчив відділення психології Харків. держ. ун-ту ім. М.Горького, 1998 – докт-ру. 1977–84 мол. наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка. 1984-95 – старш. наук. співроб. НДЛ “Психологія навчання”. З 1999 очолює НДЛ екологічної психології в Ін-ті психології ім. Костюка. З 2001 – зав. каф. соціальної роботи та педагогіки Київ. ун-ту. У 2003 – присвоєно звання проф. 2003 переведений зав. каф. соціальної роботи. 1984 - канд. дис. “Соотношение целей и средств в учебной деятельности”, 1998- докт. дис. “Психол. механізми цілепокладання в учбовій діяльності”. З 1998 року - чл. спец. вчен. ради ун-ту. Наук. діяльність спрямована на розробку психол. теорії свідомості, впроваджує сучас. концепцію тренінгового компоненту у підготовці фахівців соціономічних професій. Заснував систему тренінгової підготовки соц. працівників. Засн. напрямку екол. психології в Україні. Нагороди: грамота АПН України - 1997; Диплом І ступеня АПН України – 1998. Під його кер. підгот. та захищ. 1 докт. і 7 канд. дис.

Осн. праці: Одиночество: социально-психологические проблеми. Монография. К., 1991. (у співавт); Психологические модели целеполагания. Монография. К., 1997; Практична психологія в економіці та бізнесі. Навч. посіб. К.,1998(у співавт.); Целеполагающее сознание. Психологические модели и исследования. Монография. К., 2003; Вікова психологія. Підруч. (у співав.) К., 2007

Автор: Максимова Н.Ю.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи