ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Соціальних комунікацій кафедра Соціальних комунікацій кафедра

Створена 13.05.2002 в результаті поділу каф. видавничої справи та редагування. Нова каф. отримала назву теорії масової комунікації. З уведенням нового наук. напряму «Соц. комунікації» 3.06.2008 каф. отримала назву каф. Соціальних комунікацій. Із часу заснування каф. очолює, доктор філол. наук, професор. В.В. Різун, дир. ІЖ. Осн. наук.-пед. напрямом каф. є блок дисциплін з соц. комунікацій: теорія масової комунікації, комунікаційні технології, конфліктологія, теорія та історія соц. комунікацій, прикладні соц.-комунік. технології, соц. інформатика, журналістикознавство, методологія соц. комунікацій, світ. комунікац. системи. Викл. каф. працюють над наук. темами: «Медіаефекти та ефективність ЗМІ», «Технології масовокомунікаційних впливів». На каф. на поч. 2012 працює 18 осіб: 3 професор., 6 доцент. 2 старш. наук. співроб., 7 асист.: доктори філол. наук, професор.: зав. каф., дир. ІЖ В.В. Різун, А.А. Бойко; О.Л. Порфімович; кандидат філол. наук, доцент.: Т.А. Трачук, заст. дир. ІЖ В.М. Корнєєв; кандидат фіз.-мат. наук, доцент., кер. ІОЦ В.Л. Рябічев, кандидат іст. наук, доцент. І.М. Забіяка, кандидат тех. наук, старш. наук. співроб. Т.В. Скотникова, кандидат іст. наук Т.А. Вовк, кандидат філол. наук, асист.: І.В. Бєлінська; асист., учен. секретар каф. В.В. Литвиненко; асист., заст. дир. Ю.М. Нестеряк; асист. Б.М. Носова, С.В. Штефан, К.С. Шендеровський, М.С.Соловйов. Каф. співпрацює з низкою навч. закладів та наук установ України і зарубіжжя, серед яких: Лаб. психології масової комунікації та медіаосвіти Ін-ту соц. і політ. психології АПН України, Ужгород. нац. ун-т, Таврій. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь), Дніпропетр. нац. ун-т, Міссурійська школа журналістики (США), ф-тет комунікації Ун-ту Нова (Португалія), Інститут FOJO (Швеція), ф-тет журналістики Познан. ун-ту (Польща). Викл. каф. видано низку навч. та наук. видань, у т.ч.: Різун В. В. Теорія масової комунікації: Підруч. К., 2008; Різун В.В., Скотникова Т.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві. 2-е вид. перероб. і доп. К., 2008; Різун В.В., Непийвода Н.Ф., Корнєєв В.М. Лінгвістика впливу: Монографія. К., 2005; Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. К., 2003; Чекмишев О.В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій: монографія. К., 2011. В.В. Різун, І.М. Забіяка

Бєлінська Інна Володимирівна

 • Останні зміни:
19.12.1976

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 1999 Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка за спец. «Вчитель укр. мови та літ.», 2004 асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. теорії масової комунікації (тепер – каф. соціальних комунікацій) ІЖ, з 2012 – заступник директора з виховної роботи.

Читати далі >Бойко Алла Анатоліївна

 • Останні зміни:
03.07.1960

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1982), та асп. цього університету (1991). У Київ. ун-ті: з 2004 – професор. каф. соціальних комунікацій інституту журналістики.

Читати далі >Владимиров Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
20.09.1949

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Закінчив історичний-філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1971), докторантуру інституту журналістики (2003). У Київ. ун-ті: 2001–02 доцент кафедри теорії масової комунікації (тепер – кафедра соціальних комунікацій), з 2009 професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю інституту журналістики.

Читати далі >Горевалов Сергій Іванович

 • Останні зміни:
12.03.1948

Місце народження: м. Славгород, Алтайський край.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Військовий журналіст. Закінчив Львівське вище воєнно-політичне училище (1973), редакторське відділення педагогічного факультету Військово-політичної академії імені В.Леніна (Москва) (1982). У Київ. ун-ті: з 2011 професор. к-ри соціальних комунікацій.

Читати далі >Гоян Віта Володимирівна

 • Останні зміни:
08.06.1965

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1992). У Київ. ун-ті: 1993–96 аспірант кафедри телебачення і радіомовлення; 1996–2002 асистент кафедри телебачення і радіомовлення, 2002–04 доцент кафедри міжнародної журналістики; 2004–07 докторант кафедри масової комунікації (тепер кафедра соціальних комунікацій) ІЖ, доцент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2007).

Читати далі >Забіяка Іван Михайлович

 • Останні зміни:
07.10.1953

Місце народження: с. Ярошівка Ромен. р-ну Сум. обл., тепер с. Українське Талалаївського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Журналіст, лексиколог, краєзнавець, покажчикознавець. Закінчив 1978 укр. відділення філол. ф-ту Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя (тепер – Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя). У Київ. ун-ті 1992–93 асист. каф. укр. філології філол. ф-ту (за сумісн). 2001–11 – старш. наук. співроб. ІЖ. З 2011 – доцент. к-ри соціальних комунікацій.

Читати далі >Коновець Олександр Федорович

 • Останні зміни:
05.05.1947- 07.06.2010

Місце народження: с. Коропець Бучацького, тепер Монастирського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 ф-т радіоелектроніки КПІ, 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–96 старш. наук. співроб., 1996–2000 зав. відділу нац. культури в Ін-ті українознавства, у 2001–09 професор. каф. соціальних комунікацій ІЖ. У 2008–09 – зав. каф. журналістики Луцького гуманітарного ун-ту, 2009–10 – професор. каф. жур-ки Ін-ту міжнародних відносин Нац. авіаційного ун-ту.

Читати далі >Корнєєв Віталій Михайлович

 • Останні зміни:
15.09.1976

Місце народження: с. Олексіївка, Кіровоград. р-ну, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 Олександрійське вище пед. училище, 1999 – Кіровоград. пед. ун-т ім. Вол. Винниченка, 2002 – асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2005–08 асист. каф. теорії масової комунікації, доцент. каф. соціальних комунікації, з 2008 заст. дир. з наук. роботи ІЖ.

Читати далі >Носова Богдана Миколаївна

 • Останні зміни:
22.07.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2005), аспірантуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2008). В КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–12), асистент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2012).

Читати далі >Порфімович Ольга Леонідівна

 • Останні зміни:
08.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Інститут журналістики (1997), юридичний факультет (2001), відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин (2001) КНУ, аспірантуру ІЖ КНУ (2000), навчалась у докторантурі Академії внутрішніх справ України (2004–05). У Київ. ун-ті: з 2000 асистент, з 2002 доцент кафедри організації масовоінформаційної діяльності, з 2003 доцент, з 2007 професор кафедри теорії масової комунікації.

Читати далі >Різун Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
12.02.1957

Місце народження: с. Бахмач Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив українське відділення філологічного факультету Київ. університету (1979). У Київ. ун-ті: 1984–91 асистент, 1991–97 доцент кафедри стилістики (згодом стилістики і редагування, мови та стилістики), з 1997 професор., з 1997 зав. каф. журналістської майстерності, згодом: журналіст. майстерності та редакційно-видавничої справи, з 2000 видавничої справи та редагування, з 2002 каф. теорії масової комунікації, з 2008 – каф. соціальних комунікацій. З 2000 дир. Інституту журналістики.

Читати далі >Розумний Максим Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Закінчив 1992 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1995 асп-ру Ін-ту філософії НАН України, 2005 докторантуру ІЖ. У Київ. ун-ті: доцент. каф. теорії масов. комунікації ІЖ (2000–05).

Читати далі >Рябічев В’ячеслав Львович

 • Останні зміни:
09.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 тех. уч-ще №1 за спец. «Оператор ЕОМ», 1995 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. ред.-видав. справи та журналіст. майстерності, каф. теорії масов. комунікації, з 2007 доцент. каф. теорії масов. комунікації, каф. соціальних комунікацій ІЖ.

Читати далі >Трачук Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.03.1979

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 2001 ІЖ Київ. ун-ту, 2004 асп-ру ІЖ. У Київ. ун-ті з 2004: асист. каф. теорії масов. комунікації (тепер каф. соц. комунікацій), з грудня 2010 доцент каф. соц. комунікацій ІЖ.

Читати далі >Черняков Борис Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1946- 24.08.2010

Місце народження: м. Кролевець Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Фотожурналіст. Закінчив 1976 відділення журналістики Одес. ВПШ, 1983 асп-ру ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., старш. викл., доцент. каф. видавничої справи та редагування ф-ту журналістики, з 2002 професор. каф. теорії масов. комунікації ІЖ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи