ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бєлінська Інна Володимирівна

19.12.1976

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила 1999 Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка за спец. «Вчитель укр. мови та літ.», 2004 асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. Працювала: 1999 педагог-організатор Міжн. дит. центру «Артек», 1999–2002 учитель укр. мови та л-ри (Кіровоград. держ. гімназія № 9), 2002 літ. ред. загальнополіт. газ. «Буржуй», 2003 коректор журналу «БИГ» («Большая игра»), 2004 літ. ред. видав.-поліграф. центру ВІ НТУУ «КПІ», викл. каф. укр. л-ри та журналістики Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка (2004). Постійн. позаштатний кор. газ. «Кіровоградська правда» (з 1999). Працює ведучою інформ.-розважальних програм на радіоканалі «Промінь» (з 2007). У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. теорії масової комунікації (тепер – каф. соціальних комунікацій) ІЖ, з 2012 – заступник директора з виховної роботи. Кандидат дис. «Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991–2003 роки)» (2005). Викладає нормат. та спец. курси: Екологія, Природознавство: Екологія, Теорія та практика журналіст. творчості, Теорія масов. інформації, Вступ до спеціальності, Журналістський фах: Фотожурналістика, Основи наук. досліджень, Практична психологія у діяльності журналіста, Екологічна проблематика у ЗМІ, Медіакультура, Теорія та історія соціальних комунікацій, Радіожурналістика: журналістський фах. Наук. інтереси: функціонування регіон. ЗМК; інформ. (тематичне) моделювання, екологічна журналістика; психологія та мас-медіа. Членом Національної спілки журналістів України. Автор 9 наук. публікацій. Осн. праці: Тематична модель обласного громадсько-політичного видання // Наукові записки ІЖ, 2003, Т. 13; Дослідження регіональної преси в журналістикознавстві // Українське журналістикознавство, 2003, Вип. 4; Інформаційний простір Кіровоградщини // Наукові записки ІЖ, К., 2003, Т. 11; Літературна та літературознавча тематика на шпальтах видань Кіровоградщини (у контексті інформаційного моделювання) // Наукові записки Кіровоград. РВВ КДПУ ім. Винниченка. Сер.: Філологічні науки (літературознавство). 2004, Вип. 56.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи