ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коновець Олександр Федорович

05.05.1947- 07.06.2010

Місце народження: с. Коропець Бучацького, тепер Монастирського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1971 ф-т радіоелектроніки КПІ, 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту. В 1979-1985 – кор. газ. «Київська правда». В 1985–86 – наук. співроб. Ін-ту історії Академії наук УРСР. У 1986–96 старш. наук. співроб. Центу досліджень наук.-тех. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. У 2000–01 – професор. Міжн. ін-ту лінгвістики і права. У Київ. ун-ті: 1993–96 старш. наук. співроб., 1996–2000 зав. відділу нац. культури в Ін-ті українознавства, у 2001–09 професор. каф. соціальних комунікацій ІЖ. У 2008–09 – зав. каф. журналістики Луцького гуманітарного ун-ту, 2009–10 – професор. каф. жур-ки Ін-ту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Захистив кандидат дис. «Функціонально-структурні особливості сучасної радянської наукової публіцистики» (1984), докт. дис. «Науково-просвітницька преса України ХІХ століття – першої третини ХХ століття. Історія. Теорія. Практика» (1994). Досліджує історію науки і наук. комунікації, історію і теорію преси. Співавтор фундамент. досліджень у галузі наукознавства, історії і теорії масової комунікації. Брав участь у розробці комплексу базових наук.-метод. та навч.-освіт. програм «Українознавство», «Теорії і практики журналістики». Розробив та впровадив в ІЖ навч. модулі з курсу «Комунікаційні технології», «Наукова публіцистика» та «Наукова комунікація». Виконував наук. дослідження по програмі Фундації Фулбрайта в Колумбійському ун-ті, США (1998–99). Академік АН ВШ України (2001), член Міжн. Союзу історії і філософії науки, голова Осередку НТШ у Києві, ред. збірника «Праці НТШ. Студії з поля історії укр. науки і техніки», член Правління Всеукр. тов-ва «Просвіта» імені Тараса Шевченка, ведучий авторської культ.-просвіт. передачі «Дзвони Просвіти» на Першому Нац. каналі Укр. радіо (з 2002). Засл. журналіст України (2007), Відмінник освіти України (1997), Нагороджений почесн. знаком «За наукові досягнення» (2008). Автор понад 130 наук. і наук.-метод. праць, близько 170 публіцистичних статей. Осн. праці: Просвітницький рух в Україні ХІХ – першої третини ХХ ст. Моногр. К., 1992; Популяризація науки в Україні: історія і сучасність: Монографія. К., 1992; Історія науки та освіти в Україні: найдавніші часи – перша третина ХХ ст. Монографія. К., 1998; Укр. наука як феномен культури: нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. Монографія. К., 2000; Український ідеал: Історичні нариси. Діалоги. Наукове видання. К., 2003; Критерії визнання вченого. Монографія. К., 2008; Теорія і практика комунікації. Навч. посіб. К., 2009; Наукова комунікація у мас-медіа. Практикум. Львів, 2009. Л-ра: Наукові читання. Присвячено 60-літтю від дня народження О. Ф. Коновця. 5 травня 2007 р. / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В.В. Різуна. К., 2007. Вип. 12; Коновець Олександр Федорович (Федоренко): біограф. нарис // Вчені Інституту історії України: Бібліогр. довідник. Сер.: Укр. історики. Вип.1. К., 1998; Коновець Олександр Федорович // Академіки Академії наук Вищої школи України: біограф. Довідник. К., 2001; Коновець (Федоренко) Олександр Федорович // Укр. історики ХХ ст. Біобібліогр. довідник. Сер.: Укр. історики. Випуск 2, ч. 1. К.-Львів, 2003; Коновець Олександр Федорович // Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль, 2005); Коновець Олександр Федорович // Вчені Академії наук Вищої школи України 1992-2005. Харків, 2005.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи