ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнєєв Віталій Михайлович

15.09.1976

Місце народження: с. Олексіївка, Кіровоград. р-ну, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1994 Олександрійське вище пед. училище, 1999 – Кіровоград. пед. ун-т ім. Вол. Винниченка, 2002 – асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. Працював з 2002 викл., з 2003 заст. декана філол. ф-ту з наук.-метод. роботи Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Вол. Винниченка. У Київ. ун-ті: 2005–08 асист. каф. теорії масової комунікації, доцент. каф. соціальних комунікації, з 2008 заст. дир. з наук. роботи ІЖ. Кандидат дис. «Експлікація прихованого впливу журналістського тексту» (2003). Наук.-пед. діяльність – вивчення сфери впливу ЗМК на аудиторію. Нагороджений відзнакою НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» (2009). Автор 1 монографії та понад 20 наук. публ. Осн. праці: Лінгвістика впливу: Монографія. К., 2005 (у співавт.); Інформаційний комплекс твору // Наук. записки. Сер.: Філологічні науки (літературознавство). Кіровоград, 2006. Вип. 64; Оптимізація структурної організації твору в масовій комунікації як наукова проблема // Учен. зап. Таврич. нац. университета им. В. И. Вернадского. Сер.: Филология. Симферополь, 2006. Т. 19 (58). № 5; Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору// Стиль і текст. 2006. № 7; Теорія масової інформації. Курс лекцій. К., 2007; Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації. 2008. Вип. 9.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи