ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Забіяка Іван Михайлович

07.10.1953

Місце народження: с. Ярошівка Ромен. р-ну Сум. обл., тепер с. Українське Талалаївського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Журналіст, лексиколог, краєзнавець, покажчикознавець. Закінчив 1978 укр. відділення філол. ф-ту Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя (тепер – Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя). Працював 1978–81 вчителем сш № 100 м. Києва, 1981–83 інженером у конструктор. бюро об’єднання «Октава», 1983–86 ред., ст. ред. у вид-ві «Рад. школа», 1986–91 в апараті СПУ, археограф., старш. наук. співроб., заввідділом ІУАД НАН України (1991–2000). У Київ. ун-ті 1992–93 асист. каф. укр. філології філол. ф-ту (за сумісн). Викладав укр. мову та літ-ру на різних ф-тах; «Історію укр. журналістики», «Основи наук. досліджень», «Основи журналіст. майстерності» в ІЖ (за сумісн.). 2001–11 – старш. наук. співроб. ІЖ. З 2011 – доцент. к-ри соціальних комунікацій. Читає документознавство та архівознавство, методологія дослідження соціальних комунікацій, прикладні соціальнокомунікаційні технології, методика та організація наукових досліджень. Кандидат дис. «Епістолярна спадщина Василя Горленка як історико-культурологічне джерело» (1998). Наук. інтереси: історія укр. журналістики, вивчення та дослідження укр. журналістики в особах, питання укр. мови, краєзнавство. Започаткував «Наук. читання Інституту журналістики» (18 вип.) та «Біобібліографію Ін-ту журналістики» (2 вип.). Обґрунтував нову галузь у мовознавстві – космолінгвістику (про космічне походження мови). Розробив нову періодизацію розвитку людства, в основу якої покладено не соц.-економ. принцип, а технологію збереження та передавання інформації. Один із громадських ініціаторів створення страхових копій період., рідкісних видань та архів. документів. Член Вчен. ради ІЖ (з 2002), держ. комісії з відродження іст. пам’яті при Президентові України (2007–10), член НСЖУ (з 1991). Нагороджений знаком МОН України «За наук. досягнення» (2007), Почесн. грамотами Чернігів. обл. ради, ОДА (2006, 2009) та Президії і Центр. комітету профспілки працівників НАН України (2009). Автор 1 монографії, біля 50 збірників, словників, покажчиків, понад 50 наук. публікацій. Осн. праці: Епістолярна спадщина Василя Горленка: Монографія. К., 2002; 2-е вид. К., 2013; Україна (Париж). Покажчик. К., 2000; Російсько-український і українсько-російський словник для школяра. А–Я. Фразеологізми. К., 2002; Вісник Київського національного університету. Серія: Журналістика. Покажчик змісту. 1993–2002. К., 2003 (у співавт.); Фразеологічний словник школяра. К., 2007 (у співавт.); Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб. / У співавт. К., 2012; «Вітряк». Літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини. Вип. 1–5 (К., 2001, 2006, 2007, 2008) (Автор-упоряд.); Закон мови або її космолінгвістичні особливості // Слово Просвіти. 2007, 12–18 квіт., № 15; Духовний і технічний аспекти зберігання інформації: втрати і набутки // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. К., 2007; Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб. (у співавт.). К., 2012. Л-ра: Дзюба І. З криниці літ. Т. 2. К., 2001; Тимошик М. Укр. журналістика у Франції: історія і сучасність // Журналістика. Наук. зб. Вип. 1. К., 2002; Ротач П. Полтавська Шевченкіана. Кн. 1. Полтава, 2005; Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Придесення. Чернігів, 1995; Кононенко Д. Сягаючи духовних глибин. По сторінках альманаху «Вітряк» № 4, 2007 // Кримська світлиця. 2008. 15 лют., № 7; Забіяка Іван Михайлович // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Вип. 1. К., 2008; Мамалига А. Творчий неспокій: від учителя до науковця // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови. К., 2008; Усатенко Т. «Вітряки» Івана Забіяки // Отчий поріг. К., 2009. – Число 11; Забіяка Іван Михайлович – http://uk.wikipedia.org/wiki/Забіяка_Іван_Михайлович.

Автор: А.І.Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи