ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Соціальних структур та соціальних відносин кафедра Соціальних структур та соціальних відносин кафедра

Соціальних структур та соціальних відносин кафедра. Каф. започатковано у 2003 як каф. заг. соціології з метою забезпечення викладання соціології на непрофільних ф-тах ун-ту і розвитку відповідної дисципліни. У 2003-07 зав. каф. доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України, Засл. діяч науки і техніки України В. Б. Євтух. У червні 2007 каф. перейменовано на каф. соц. структур та соц. відносин. Передумовами зміни профілю каф. стала потреба в розвитку одного з пров. напрямків у соціології – вивчення структурних відносин та процесів і забезпечення відповідної фахової підготовки на ф-т і соціології, який нещодавно був виокремлений з ф-ту соціології та психології. Зміна профілю каф. й стала поштовхом до подальшого розвитку її наук.-викл. потенціалу. З 2007 каф. очолює д-р соціол. наук, проф., віце-Президент Соціол. Асоціації України. О.Д.Куценко. Каф. розробляє наук. напрямок, пов'язаний із вивченням соц. структур, стратифікації та процесів соц. змін. Каф. підтримує плідні наук. стосунки з Ін-том соціології НАН України (відділи соц. структур та теорії і методології соціології, м. Київ), Ін-том соціології РАН (відділ досліджень соц. трансформацій, м. Москва), Ін-том соціології Угорської АН (м. Будапешт), Ін-том Сх. Європи при Вільному ун-ті Берліна (ФРН). . <i> Куценко О.Д</i>.

Аза Лариса Олександрівна

  • Останні зміни:
21.09.1942

Місце народження: м. Нижній Тагіл Свердлов. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України, з 2011 р. проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1977 - канд. дис. «Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи», 1994 – докт. дис. «Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання».

Читати далі >Євтух Володимир Борисович

  • Останні зміни:
14.07.1948

Місце народження: смт Зарічне, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ.ун-т, ф-т ром.-герм. філології, за спец. «Перекладач» (1971), асп-ру Ін-ту історії НАН України (1974). Працює в Київ. ун-ті з 1978 за сумісн.: доц. ф-т у міжн. відносин та міжн. права, з 2001 – проф. каф. галузевої соціології, декан ф-т у соціології та психології, у 2003- 07 -зав. каф. заг. соціології. 1975 - канд. дис. “Асиміляційні процеси та їх вплив на культуру етнічних груп США і Канади (1945-1970)”, 1989 – докт. дис. “Критика буржуазних концепцій етносоц. розвитку США і Канади”.

Читати далі >Камінська Лариса Федорівна

  • Останні зміни:
29.01.1967

Місце народження: м. Луцьк Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1992 закінчила Луцьк. держ. пед. ін-т, ф-т практ. психології. В 2001 закінчила асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 2003 працює на пост. роботі на каф. соціальних структур та соціальних. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 2002 - канд. дис. “Соц. зумовленість та механізми впровадження освітніх реформ”.

Читати далі >Кузьменко Тетяна Миколаївна

  • Останні зміни:
26.06.1966

Місце народження: с.Піщаний Брід Добровеличків. р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з навчальної роботи, доцент.
Закінчила у 1992 ф-т політології Київ Ін-ту політології та соціального управління, у 1999 - асп-ру відділення соціології ф-т у соціології та психології Київ. ун-ту. В 2003 захистила канд. дис. на тему: “Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС”. З 2010 р. заст. Декана факультету соціології.

Читати далі >Куценко Ольга Дмитрівна

  • Останні зміни:
28.09.1961

Місце народження: м. Антрацит Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.
Закінчила відділення екон. ф-ту «Політекономія, соціологія» (1983), асп-ру каф. соціології (1989) та докт-ру соціол. ф-ту (1999) Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. У 2001- 2007 – зав. соціол. лаб. при Харків. нац. ун-ті. Присуджено вчен. звання проф. у 2002. У 2005 організує першу в Україні каф. політ. соціології соціол. ф-ту Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, яку очолює у 2005-07. З 2007 працює у Київ. ун-ті - зав. каф. соціальних структур та соціальних відносин ф-ту соціології. У 1990 канд. дис „Трудовий колектив як суб’єкт формування політичної культури особистості”. У 2001- докт.дис. „Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції утворення класів”.

Читати далі >Набруско Ірина Юріївна

  • Останні зміни:
10.08.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1983), 2001 закінчила Київ. держ. лінгвістичний ун-т за спец. «Англійська мова і л-ра». З 2005 – доц. каф. заг. соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. відносин ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Індивідуальна свідомість та процес її становлення (соціальний аспект)» (1990). Фахівець у галузі реклами і споживання як соц. феноменів сучас. сусп-ва, соціології екон. відносин. Чл. Спілки журанілстів України. Автор понад 40 наук. праць.

Читати далі >Цимбалюк Наталія Миколаївна

  • Останні зміни:
06.06.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1974 закінчила ф-т культ.-просвітницької роботи Київ. держ. Ін-ту культури. Працювала викл. цього ун-ту до 1999; у 1997-99 – зав. каф. соціології. З 2003 доц., у 2006-07 – в. о. зав. каф. загальної соціології ф-ту соціології та психології, З 2007 - проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. У 1980 - дис. «Трансформація інформаційно-освітньої функції клубу в умовах науково-технічної революції». У 2005 докт. дис. “Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні”.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи