ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аза Лариса Олександрівна

21.09.1942

Місце народження: м. Нижній Тагіл Свердлов. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1969 закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України, з 2011 р. проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1977 - канд. дис. «Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи», 1994 – докт. дис. «Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання». Напрями наук. діяльності: розробка проблем соціалізації, ціннісні орієнтації молоді, міжпоколінні відносини тощо; дослідження етнонац. структури укр. сусп-ва, етнокульт. відродження в умовах глобалізації і формування конфліктогенних ситуацій у поліетнічному середовищі, етнічної ідентичності та етнічної стратифікації, міжетнічної взаємодії, етномовної ситуації в країні. Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.); Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.); Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993; Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.); Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.). Л-ра: Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998; Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001.

Автор: Ю.О. Тарабукін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи