ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куценко Ольга Дмитрівна

28.09.1961

Місце народження: м. Антрацит Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.

Закінчила відділення екон. ф-ту «Політекономія, соціологія» (1983), асп-ру каф. соціології (1989) та докт-ру соціол. ф-ту (1999) Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. У 2001- 2007 – зав. соціол. лаб. при Харків. нац. ун-ті. Присуджено вчен. звання проф. у 2002. У 2005 організує першу в Україні каф. політ. соціології соціол. ф-ту Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, яку очолює у 2005-07. З 2007 працює у Київ. ун-ті - зав. каф. соціальних структур та соціальних відносин ф-ту соціології. У 1990 канд. дис „Трудовий колектив як суб’єкт формування політичної культури особистості”. У 2001- докт.дис. „Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції утворення класів”. Напрями наук. діяльності: соціол. теорії структурно-діяльнісного синтезу, сучас. соц. трансформації, соц. нерівності, соц. структури та класовий аналіз, формування і відтворення еліт, політ. поведінка та політ. участь, процес демократії. У 1996 перебувала на наук.-досл. роботі в ун-ті штату Нью Йорк (м. Олбані, США), у 1998, 1999 у Варшав. філії Центр.-Європ. ун-ту (Польща). У 1999 отримала запрошення та стипендію на наук. роботу в Кембридж. ун-ті (Велика Британія). У 2004 та 2007– працює запрошеним проф. в Центрі досліджень з соц. наук Берліну (WZB), ФРН. У 2004 – 2007 - експерт та проф. за запрошенням в Центрі магістер. програм з соціології та культурології ЛДУ. Кер. наук. тем МОН України «Зміни соціальної структури українського сусп-ва на межі тисячоліть» (2000-2003), “Становлення класової структури українського сусп-ва : порівн. аналіз” (2003-2005), «Інституціоналізація соц. нерівностей в сусп-ва х Центральної, Східної Європи та в Україні» (2006-2008) та більше 17 дослідн. проектів за підтримкою міжн. та укр. фондів. Автор діяльнісно-структурної концепції посткомуністичних трансформації, нелінійної концепції утворення соц. класів. Чл. Міжн. Академ. мереж з вивчення соц. трансформацій (філіація при Центр.-Європ. ун-ті) та стратегічних еліт (Брит. Академія). Чл. Європ. соціол. асоціації, Соціол. асоціації України. З 2007 - віце-президент Соціол. Асоціації України. З 2003 чл. спец. вчен. ради Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, з 2009 – гол. спец. вчен. ради Київ.ун-ту по захисту дис. Чл. редколегій наук. журн. Ін-ту соціології НАН України та Соціол. Асоціації України «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», Укр. наук. журн. „Політичний менеджмент”, Вісника Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна “Соціол. дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи”, ін. У 2001 - переможець конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації «викладач гуманіт. дисциплін» (2001); Почесна грамота Соціол. Асоціації України (2004), грамота МОН України (2004), Диплом Міжн. Академ. рейтингу популярності «Золота Фортуна» (2005). Має більше 130 наук. праць, виданих в т.ч. в Росії., Німеччині, Франції, Польщі, Вел. Британії, Угорщині. Автор та співавтор 7 монографій, 3 навч. посіб. із спец. та галузевих соціологій, політ. соціології та соц. стратифікації. Осн. праці: Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современных обществах. Харьков, 2000; Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации (у співавт. ). Харьков, 1997; Классовое общество. Теория и эмпирические реалии (у співавт.) К., 2003; Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание. Харьков, 2004.

Автор: Цимбалюк Н.М.

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи