ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Набруско Ірина Юріївна

10.08.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1983), 2001 закінчила Київ. держ. лінгвістичний ун-т за спец. «Англійська мова і л-ра». З 2005 – доц. каф. заг. соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. відносин ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Індивідуальна свідомість та процес її становлення (соціальний аспект)» (1990). Фахівець у галузі реклами і споживання як соц. феноменів сучас. сусп-ва, соціології екон. відносин. Чл. Спілки журанілстів України. Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Практикум з соціології. Навч. посіб. К., 2000; Політична реклама як фактор впливу на масову свідомість. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. К., 2003; Дешифрація рекламних символів: проблема розуміння. // Вісник Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. 2006. Вип. 27-28; Реклама як свято повсякденності (Деякі аспекти рекламного впливу на практику споживання в сучас.й Україні). Наук. студії львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучас. соц. змін»: Зб. наук. праць. Львів, 2008; Соціол. енциклопедія. К., 2008 (у співавт. ).

Автор: Т.М.Кузьменко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи