ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корольова Зинаїда Петрівна

10.02.1937

Місце народження: с. Горностаївка Миколаївська область.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.

У 1963 закінчила фізичний факультет кафедру оптики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала з 1959 на посадах: старш. лаб. кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету, 1963 - 91 мол. наук. співроб., 1991 – 2004 інж. 1 категорії. Осн. напрям наук. роботи пов’язаний з дослідженням взаємодії газового розряду з поверхнею твердого тіла. Експерим. доведена універсальність процесу дискретного виходу матеріалу електродів у між електродний простір. Теорет. доведено його органіч. зв'язок з електромагнітними полями. За результатами спектроскопічних досліджень кінетики випромінювання активатора визначено 5 послідовних фаз у розвитку розряду високого тиску. В електрон. стадії пробою (1 фаза) запропоновано вважати, що в підвідних провідниках провідність здійснюється зміщенням вільних електронів під впливом наведеної поляризації. В між електродному просторі провідність здійснюється конвекційними струмами, які є наслідком ежекції матеріалу катода, викликаної електромагнітними полями, що пов’язані з струмами зміщення. Запропонована дипольна модель пробою між електродного простору. З урахуванням зовнішніх і власних електромагнітним взаємодій дипольна модель об’єднує і доповнює клампову та ектонну моделі пробою. Отримані результати вторинних процесів взаємодії електромагнітних полів з речовиною катода – модифіції його поверхні регулярними структурами у вигляді конусів конденсаційної природи, утворених ежектованим матеріалом катода, наслідком первинних електромагнітних взаємодій. Осн. праці: Исследование плазмы катодного пятна газотронного разряда // ЖПС, 1969. Т.11. Вып.3 (в соавт.); Особенности дугового разряда низкого давления с катодами на основе окислов // Электронная техника, 1979. Сер.4. Вып.8 (в соавт.); Дипольна модель пробою між електродного проміжку // Вісник Київ. ун-ту. Фізика, 2004. Вип.6 ( у співавт.); Топографічні зміни поверхні катодів під дією розряду в атмосфері інертних газів //Вісник Київ. ун-ту. Фізика, 2002. Вип.4 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи