ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Неділько Сергій Герасимович

10.09.1950

Місце народження: м. Вознесенськ, Миколаївcька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних нпук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач науково-дослідної лабораторії.

У 1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики твердого тіла; 1975 асп-ру фізичного факультету. У Київ. ун-ті: старш. інж, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. оптики твердого тіла та каф. оптики фіз. факультету, 1992 - зав. НДЛ "Спектроскопія конденсованого стану речовини" фізичного факультету. Захистив 1979 канд. дис. "Структура спектрів та електронно-коливальні взаємодії в центрах люмінесценції розчинів лужногалоїдних солей з домішками деяких поліатомних аніонів" (наук. кер.- проф. М.У. Білий), 1999 докт. дис. "Люмінесценція власних та домішкових дефектів в діелектричних гетеродесмічних оксидних кристалах". Наук. інтереси: спектроскопія електронно-коливальних взаємодій в розчинах електроЛіт-раів. Люмінесцентна спектроскопія оксидних діелектричних кристалів. Розробка методів лазерної обробки напівпровідникових матеріалів. Розробка матеріалів для квантової електроніки, сцинтиляційної техніки та перетворювачів ультрафіолетового і іонізуючого випромінювання. Віце – президент всеукр. громад. об"єднання „Укр. фіз. тов-во”. Автор понад 100 статей. Осн. праці: Luminescent monitoring of metal dititanium triphosphates as promising materials for radioactive waste confinement // J. Nuclear Materials, 2008. – doi: 10.1016/j.jnucmat. 2008.12.034 (in co-authоrship); Exites states of the luminescence centers in tungstate crystals // J. Lumin., 2008. V. 128 (in co-authоrship); Luminescent spectroscopy of sodium titanium orthophosphate crystals doped with samarium and praseodymium ions // Optical materials. 2008. V. 30 (in co-authorship). Літ-ра: “Who’s Who in the World”, щорічні видання починаючи із видання 1999; “Who’s Who in Science and Engineering”, щорічні видання починаючи із видання 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи