ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пророк Василь Васильович

26.02.1952

Місце народження: с.Горбове,Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

У 1974 закінчив фізичний факультет кафедру оптики Київ. ун-ту, 1979 асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює на посадах: 1974 –76 стажер каф. оптики, 1976 – 86 мол. наук. співроб. фізичного ф-ту, з 1986 – старш. наук. співроб. НДЛ “Спектроскопія конденсованого стану речовини”. Захистив канд. дис. «Некоторые физические вопросы разработки оптических тонкослойных поглощающих покрытий» (1982). Вчене звання «старший науковий співробітник» (1999). Осн. напрями досліджень: багатошарові оптичні покриття та радіоекологія. На протязі близько 20 років був відповід. виконавцем госпдогов. робіт з оборон. тематики. Разом з І.А. Шайкевичем розробив ряд оптичних багатошарових діелектричних, металодіелектричних та магнітооптичних пристроїв, вирішив проблему стабілізації фазової анізотропії дзеркал кільцевого лазера. У 2001 – 2004 кер. проекту УНТЦ з радіоекологічної тематики. Встановив механізм надходження цезію-137 з ґрунту до рослин. Премія Мінвузу УРСР за розробку та впровадження нової техніки як один з основних виконавців НДР «Сель-Уво» (1984), нагороджений срібною медаллю РЦВЯ (1991). Член Укр. Фіз. т-ва, член Європейського Союзу Радіоекологів. Автор бл. 100 наук. праць, з них 7 авт. свідоцтв на винаходи. Керівник проекту УНТЦ 5439 по радіоекологічній тематиці 2011 - 2014 р.р. Осн.праці: Напыление тонких металлических пленок методом вакуумного импульсного разряда // Вестник Киев. ун-та. Физика, 1979. Вып.20 (в соавт.); Об интерферометрическом измерении толщины очень тонких пленок // Оптика и спектроскопия, 1980. Т.49. №1 (в соавт.); The Transfer of dissolved 137Cs from soil to plants//Proceeding of WM’06. Session 66. Tucson (Arizona), 26 February – 2 March 2006. –Tucson, 2006. -WM06/66.html ( in co-athorship); Надходження цезію та стронцію з грунту до рослини у природних умовах //Доповіді НАНУ, 2008. №10 (у співавт.); Механізми надходження калію та цезію до рослин // Вісник Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки, 2007. Вип.4. Літ.: “Who's Who in Science and Engineering, 10th, 11th, 30th, 31th Anniversary Edition”, 2007, 2010, 2012, 2013.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи