ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Статистики та демографії кафедра Статистики та демографії кафедра

Створена 2009 у складі екон. ф-ту в результаті реорганізації каф. обліку та аудиту відповідно до наказу ректора. З початку заснування каф. очолює вчений-статистик, д-р екон. наук, проф. Ковтун Н. В. Сучас. рівень викладання навч. дисциплін базується на фундамент. та прикладних наук. дослідженнях, серед яких гол. місце займають методол. та метод. проблеми стат. дослід. соц.-екон. розвитку України та демографічних процесів. На сьогоднішній день на каф. працює 2 д-ри наук та 6 канд. наук. Налагоджені тісні зв’язки з ін. ВНЗ, аналіт. центрами, держ. структурами, зокрема: Держкомстатом України, НТК стат. досліджень, Держ. академією статистики, обліку та аудиту. З метою встановлення міжн. зв’язків, починаючи з 2010, каф. започатковується проведення міжн. наук.-практ. конф. з актуальних проблем статистики. Співроб. каф. підготовлено понад 15 кол. та одноосіб. наук. праць, підруч. і посіб. більшість з яких мають гриф МОН. З них основними є: Статистика: Підручник Під ред. Герасименко С.С. К., 2000; Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків. К., 2001; Герасименко С.С. Кількісні методи в банківській діяльності. К., 2003; Ковтун Н.В. Стат. дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика. К., 2005; Ковтун Н.В. Теорія статистики: курс лекцій, практикум. К., 2007; Ковтун Н.В., Галицька Е.В. Фінансова статистика. Навчальний посібник. К., 2008; Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: підруч. К., 2011; Ковтун Н.В. Теорія статистики: підруч. К., 2012; Ковтун Н.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К., 2012. Н.В.Ковтун

Волохова Людмила Федорівна

  • Останні зміни:
17.06.1954

Місце народження: с. Рогозів Бориспіл. р-н Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 – закінчила КІНГ, 1983 – асп-ру КІНГ. Працювала виклад. екон. дисциплін у Київ. радіомеханічному технікумі. 1987-89 – старш. виклад. КТЕІ. З 1989 – доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончар Ігор Анатолійович

  • Останні зміни:
20.07.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 році закінчив обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Економічна статистика», з 2000 року аспірант кафедри статистики.  З 2010 року працює на посаді доцента кафедри статистики та демографії.

Читати далі >Євсєєнко Ольга Федорівна

  • Останні зміни:
04.10.1958

Місце народження: с. Рогозів Бориспіл. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила КІНГ (1980). У 1980-99 працювала економістом у ЕНДІ Держплану УРСР, викл. екон. дисциплін Київ. радіомех. технікуму, радником Гол. Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку. З 1999 – асист., з 2005-09 – на посаді доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Іваненко Олена Іванівна

  • Останні зміни:
12.04.1969

Місце народження: м. П’ятигорськ Ставропольського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1991 закінчила обліково-екон. ф-т КТЕІ за спец. «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». У 1991-93 – інженер лаб. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1993-2009 – асист. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2009 – асист. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковтун Наталія Василівна

  • Останні зміни:
22.09.1970

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінчила з відзнакою обліково-екон. ф-т КІНГ за спец. «Статистика»; у 1995 асп-ру каф. статистики Київ. держ. екон. ун-ту; у 2006 докт-ру Київ. ун-ту. У 1996-98 – доц. каф. міжн. економіки в Укр. академії зовн. торгівлі, а також очолювала сектор методол. проблем міжн. маркетингу. У 1998 – присвоєне вчен. звання доц. по каф. міжн. економіки. У 1998-2003 – доц., у 2006-09 – проф. каф. обліку та аудиту, з 2009 – зав. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Моторина Тетяна Михайлівна

  • Останні зміни:
19.12.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила КІНГ (1980), асп-ру Київ. ун-ту (1993). З 1994 – на посаді асист., з 2002 на посаді доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії Київ. ун-ту.

Читати далі >Пальян Зінаїда Оганесівна

  • Останні зміни:
22.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила КІНГ за спец. статистика. Впродовж 1981-1983 рр. працювала інженером науково-дослідницького центру КІНГу. 1983–86 асп. каф. теорії статистики КІНГу.  З 2010 – доц. каф. статистики та демографії КНУ.

Читати далі >Приходько Катерина Русланівна

  • Останні зміни:
31.07.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила Київ. ун-т (2003), асп-ру (2006) Київ. ун-ту. З 2007 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. З 2009 – ас. каф. статистики та демографії Київ. ун-ту.

Читати далі >Шибіріна Світлана Олександрівна

  • Останні зміни:
24.07.1985

Місце народження: м. Ялта, АР Крим, Україна.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2008 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Облік і аудит»; у 2011 асп-ру каф. статистики та демографії Київ. ун-ту. З 2011 – асист. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи