ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гончар Ігор Анатолійович

20.07.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 2000 році закінчив обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Економічна статистика», з 2000 року аспірант кафедри статистики. У 2004 році закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему «Статистичне моделювання смертності населення в Україні». У 2012 році присвоєне вчене звання доцента по кафедрі статистики та демографії. З 2001 року по 2009 рік працював на кафедрі статистики Київського національного економічного університету на посадах: асистента, старшого викладача, доцента. З 2009 року працював на посаді доцента кафедри обліку, аудиту і статистики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. З 2010 року працює на посаді доцента кафедри статистики та демографії. Викладає курси: «Кваліметрія», «Статистичні методи прогнозування», «Багатовимірний статистичний аналіз», «Організація автоматизованої обробки статистичної інформації», »Статистика», «Статистичні методи дослідження». Наукові інтереси – статистичне моделювання та прогнозування соціально – економічних процесів, демографія.За період науково-педагогічної діяльності опублікував понад 30 наукових та навчально – методичних праць, які присвячені питанням статистичного аналізу демографічних та соціально – економічних процесів. Основними з яких є: Статистика: Опорний конспек лекцій / В.Б. Захожай, А.М. Єріна, І.А. Гончар та ін. К. МАУП, 2006; Статистика: структурно-логічні схеми та задачі / Навчальний посібник / Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Гончар І.А., Мазуренко О.К., Пальян З.О. К.: КНЕУ, 2007; Гончар І.А., Лакштанов С.О. Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні // Статистика України: № 4. К.: НТК Статистичних досліджень Держкомстату України, 2009; Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками України  // Статистика України № 3. К.: НТК Статистичних досліджень Держкомстату України, 2012.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи