ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шибіріна Світлана Олександрівна

24.07.1985

Місце народження: м. Ялта, АР Крим, Україна.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2008 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Облік і аудит»; у 2011 асп-ру каф. статистики та демографії Київ. ун-ту. З 2011 – асист. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості» (2012). Осн. напрями наук. діяльності – проблеми, що пов’язані з аналізом ринку нерухомості. Цікавиться проблемами, пов’язаними з аналізом ринку нерухомості. Викладає дисципліни: «Теорія статистики», «Фінанс. статистика». Чл. Вчен. ради екон. ф-т у Київ. ун-ті. Опублікувала 20 наук. праць. Осн. праці: Статистичні методи оцінювання регіональної ефективності пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості // Економіка ринкових відносин, 2011. № 8; Статистичне оцінювання збалансованості регіональних ринків нерухомості // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 2, 2012 (у співавт.). Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 118 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи