ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Страхування та ризик-менеджменту кафедра Страхування та ризик-менеджменту кафедра

Заснована у 2009. Каф. очолює канд. екон. наук, доц. Р.В. Пікус. Сфера наук. інтересів каф.: формування нової парадигми страхування, розвиток конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації, система ризик-менеджменту фінанс. сектору економіки. Діяльність каф. орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців – економістів і менеджерів, що мають глибокі знання в галузі страхування та ризик-менеджменту. Каф. здійснює підготовку бакалаврів та магістрів усіх спеціальностей економічного факультету в рамках наступних дисциплін: «Страхування»; «Страхові послуги»; «Соціальне страхування»; «Страховий маркетинг»; «Менеджмент у страхових організаціях»; «Страхові системи зарубіжних країн»; «Оподаткування страхових компаній»; «Управління фінансовими ризиками»; «Інформаційні технології в страхуванні»; «Investment risk management» («Управління ризиками інвестиційної діяльності»), «Banking risk management» («Ризик-менеджмент комерційного банку»), «Business intelligence» («Аналіз сучасних бізнес процесів»), «Behaviour finance» («Поведінкові фінанси»), «Industry insurance» («Cтрахування ризиків підприємницької діяльності»). Викладачі каф. є співавт. Концепції інтегрованої підготовки фахівців екон. фаху класичних ун-ів, розробником освітніх стандартів підготовки магістрів, що дозволяє використовувати новітні освітні технології та потужний наук.-пед. потенціал класичних ун-тів в освітньому процесі. Каф. є базовою для проведення щорічної Міжн. наук.-практ. конференції з проблем розвитку страхування «Грудневі читання». Практ. сторона навч. процесу забезпечується плідним співроб-вом каф. з Нацкомфінпослуг України, Лігою страхових організацій України, страховими компаніями, Укр. тов-вом актуаріїв. Викл., студенти та аспіранти каф. беруть участь у міжн. конф. та семінарах, проходять стажування у пров. заруб. навч. закладах. Каф. є центром метод. роботи і має значний досвід і традиції у підготовці і виданні навч.-метод. літ-ри. Кафедрою підготовлено ряд навч. та наук. праць: підручник «Страхування» за ред. В.Д. Базилевича, за участі Пікус Р.В.; навчальний посібник з дисципліни «Управління фінансовими ризиками», підготовлений Пікус Р. В.; Практикум зі страхування за заг. ред. В.Д. Базилевича, за участі: Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Марченко Г.Ю.; Опорний конспект лекцій з курсу «Управління фінансовими ризиками», підготовлений Пікус Р. В., Приказюк Н.В.; Робочий зошит з курсу «Управління фінансовими ризиками», підготовлений Пікус Р. В., Приказюк Н.В.; Монографія «Інвестиційна діяльність комерційних банків», підготовлена Лютим І.О., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Старовойт К.С.; монографія «Страхування ризиків іпотечного кредитування в Україні» підготовлена Пікус Р.В., Тлустою А.Ю. Р.В. Пікус

Ігнатюк Аліна Олегівна

  • Останні зміни:
15.01.1985

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Економічна теорія». 2009 – закінчила магістратуру за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка» (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина). 2009 – одержала МВА за спеціальністю «Загальний менеджмент» (Школа бізнесу ім. Біла Гріхі, університет Св. Марії, м. Сан Антоніо, США).

Читати далі >Копишинська Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
04.07.1963

Місце народження: с. Чабани, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 – закінчила екон. ф-т УСГА. 2003 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, 2009 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лобова Оксана Миколаївна

  • Останні зміни:
24.03.1985

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2009 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Фінанси». Канд. дис. «Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України)» (2012). З 2012 – ас. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Моташко Тетяна Петрівна

  • Останні зміни:
04.04.1985

Місце народження: м. Біла Церква, Київська обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Фінанси». З 2011 – ас. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Нечипоренко Віталій Ігорович

  • Останні зміни:
10.06.1952

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 – закінчив Київ. технолог. інститут харчової промисловості. 2000 – закінчив Київ. нац. екон. ун-т. Канд. дис. «Стратегічне планування в страхових компаніях» (2008). З 2004 – директор ТОВ «Центр бізнес-стратегій «Перспектива». З 2010 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Пікус Руслана Володимирівна

  • Останні зміни:
13.11.1955

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1978). 1978-98 – старш. наук. співроб. Ін-ту аграрної економіки.1998-99 асист., з 1999 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту, з 2002 – заст. декана екон. ф-ту з навч. роботи, з 2009 – зав. каф. cтрахування та ризик-менеджменту.

Читати далі >Приказюк Наталія Валентинівна

  • Останні зміни:
01.08.1981

Місце народження: с. Андрушки, Попільнян. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
2004 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Економіка». 2006 – асист. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Тлуста Анна Юріївна

  • Останні зміни:
12.12.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2006 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Банківська справа». З 2009 – ас. каф. страхування та ризик-менеджменту, з 2014 - доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Третяк Діана Дмитрівна

  • Останні зміни:
04.02.1985

Місце народження: м. Полоцьк, Вітебська обл., Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Економіка підприємства». Канд. дис. «Місцеві бюджети у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України» (2012). З 2011 – ас. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Януль Інна Євгеніївна

  • Останні зміни:
14.06.1963

Місце народження: м. Новоград-Волин., Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1984 – закінчила екон. ф-т УСГА, 1994 – асп-ру Ін-ту аграрної економіки.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи