ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нечипоренко Віталій Ігорович

10.06.1952

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1978 – закінчив Київ. технолог. інститут харчової промисловості. 2000 – закінчив Київ. нац. екон. ун-т. Канд. дис. «Стратегічне планування в страхових компаніях» (2008). З 2004 – директор ТОВ «Центр бізнес-стратегій «Перспектива». З 2010 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту. Викладає курси: «Страховий маркетинг», «Менеджмент у страхових компаніях», «Ринок фінансових послуг» (Модуль 1: Страхові послуги), «Фінансово-кредитний ринок» (Модуль 1: Страхування). Сфера наук. інтересів: стратегічне планування в страхових компаніях. Автор понад 30 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Страхування. К., 2008 (у співавт.); Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа. 2012. № 2 (46); Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань // Вісник КНУ. Економіка. 2012. Випуск 133. 

Автор: Р.В. Пікус

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи