ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пікус Руслана Володимирівна

13.11.1955

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1978). 1978-98 – старш. наук. співроб. Ін-ту аграрної економіки.1998-99 асист., з 1999 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту, з 2002 – заст. декана екон. ф-ту з навч. роботи, з 2009 – зав. каф. Страхування та ризик-менеджменту. Канд. дис. «Фінанс. забезпечення фермерства в Україні» (1998). Сфера наук. досліджень: фінанси, страхова справа, ризик-менеджмент. З 2001 – заст. голови Вчен. ради екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2000 – чл. редколегії наук. фахових виданнь: «Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України», журн. «Страхова справа». З 2002 – чл. експерт. ради МОН України, з 2009 – заст. НМК МОН України з економіки і управління класичних ун-тів. голови співавт. Концепції вдосконалення освітнього процесу на екон. ф-тах класичних ун-тів України в контексті Болонської декларації, є розробником освітніх стандартів для підготовки магістрів екон. спец-й в класичних ун-тах. Здійснює підготовку екон. кадрів вищої кваліфікації – під її кер. підготовлено і захищено 3 канд. дис. в галузі фінансів і страхової справи. Нагороджена почесними грамотами ВР України та ректора Київ. ун-ту, відзначена подяками міського голови, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Ліги страхових організацій України. «Відмінник освіти України». Автор понад 50 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Страхування. К., 2008 (у співавт.); Управління фінансовими ризиками. Навч. посіб. К., 2009.

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи