ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Сучасної української мови кафедра Сучасної української мови кафедра

Створена 1992 внаслідок поділу каф. укр. мови, чл. якої в різний час були видатні мовознавці професор. А.Ю.Кримський, професор. Є.К.Тимченко (пізніше – чл.-кор. АН УРСР), професор. О.Н.Синявський, професор. М.К.Грунський, професор. І.К.Білодід (згодом – акад. АН УРСР), професор. П.П. Плющ, професор. І.К.Кучеренко, професор. Н.І.Тоцька, професор. Л.О.Кадомцева, професор. В.В.Коптілов, професор. О.І.Білодід, доцент. Н.П.Корнієнко, доцент. П.Д.Тимошенко, доцент. А.П.Могила, доцент. В.В.Моренець, доцент. О.Є.Пивоваров. Нині на каф. сучас. укр. мови, яка продовжує кращі традиції укр. лінгв. школи, працюють професор. А.К.Мойсієнко, доцент., доктор філологічних  наук Ю.Л.Мосенкіс, доцент. Н.П.Плющ, доцент. Л.А.Алексієнко, доцент. Н.П.Дарчук, доцент. І.В.Козленко, доцент. О.В.Бас-Кононенко, доцент. І.М.Арібжанова, доцент. Л.М.Сидоренко, доцент. О.А.Гапченко, доцент. Л.М.Костич, доцент. О.М.Зубань, доцент. О.М.Мацько, доцент. В.В.Бондаренко, кандидат філологічних  наук В.В.Коломийцева, кандидат філологічних  наук С.М.Різник. Викл. каф. забезпечують читання нормат. курсів із сучас. укр. літ. мови, різних спецкурсів, зокрема з функціональної лінгвістики, основ морфонології, структурної лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, етнопсихолінгвістики та ін.; досліджують теорет. питання граматики укр. мови, проблеми номінації і словотвору, лінгв. аналізу тексту, лінгвопоетики, фоносемантики й фоностилістики, породження і сприйняття мовлення, прескриптивної лінгвістики. Ці та інші напрямки наук. діяльності каф. відбиті в монографіях професор. А.К.Мойсієнка «Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша» (К., 1997), «Динамічний аспект номінації» (К., 2004); доцент. Н.П.Плющ «Інтонація вставності в українській мові» (К., 1986); доцент., доктора філологічних  наук Ю.Л.Мосенкіса «Мова трипільської культури» (К., 2001), «Українська мова у євразійському просторі: Трипільська ґенеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки» (К., 2006), «Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка» (К., 2006, у співавторстві), доцент. Л.М.Костич «Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови» (К., 2004), «Основні засади функціональної граматики» (К., 2004), доцент. Кравченко Л.О. «Прізвища Лубенщини» (К., 2004). Чл. каф. створено «Електронний підручник з української мови» (доцент. Л.А.Алексієнко, доцент. Н.П.Дарчук, доцент. О.М.Зубань), видано навч. посіб. з фонетики (доцент. Н.П.Плющ, доцент. О.В.Бас-Кононенко), морфонології (доцент. І.В.Козленко), синтаксису (доцент. І.М.Арібжанова, професор. А.К.Мойсієнко), укр. мови для випускників шкіл (доцент. О.В.Бас-Кононенко та к. філологічних  н. О.М.Мацько). При каф. сучас. укр. мови працюють навч.-наук. лаб. комп’ют. лінгвістики (з 1992 – наук. кер. доцент. Л.А.Алексієнко, з 2001 – доцент. Н.П.Дарчук), лаб. експерим. фонетики – наук. кер. доцент. О.В.Бас-Кононенко. Каф. активно співпрацює з Ін-том мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-том укр. мови НАН України, Мовно-інформ. фондом НАН України, підтримує тісні зв’язки з рядом закорд. наук. і освіт. центрів. Каф. здійснює щорічний випуск зб. наук. праць «Українське мовознавство». При каф. діє лінгв. гурток (наук. кер. – доцент. Н.П. Плющ).

Алексієнко Людмила Антонівна

 • Останні зміни:
02.02.1941

Місце народження: м. Дрогобич Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчила Київ. ун-т та асп. при відділі структурно-мат. лінгвістики Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1973: викл. каф. української мови; доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Арібжанова Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
28.05.1965

Місце народження: м. Кам’янка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1987 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1994, з 2003 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Багмут Йосип Адріанович

 • Останні зміни:
17.04.1905- 26.08.1968

Місце народження: с. Бабайківка тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1929 закінчив літ.-лінгв. ф-т Харків. ІНО. В Київ. ун-ті 1953–57: старш. викл. каф. української мови.

Читати далі >Бас-Кононенко Оксана Василівна

 • Останні зміни:
24.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчила філологічних  ф-т, 1990 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1986: стажист.-викл., асист. каф. української мови, з 1992 – асист., з 2001 – доцент. каф. сучасної української мови. З 2003 – наук. кер. лаб. експерим. фонетики (ЛЕФ) ІФ.

Читати далі >Білодід Олександр Іванович

 • Останні зміни:
11.10.1934- 06.04.2012

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: з 1960 – асист., з 1963 – старш. викл., з 1987 – професор. та зав. каф. української мови, 1992–97 – зав. каф. історії української мови.

Читати далі >Бондаренко (Берковець) Віра Володимирівна

 • Останні зміни:
12.04.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1999 – асп-ру каф. сучас. укр. мови. У Київ. ун-ті з 1999: асист., викл., з 2008 – доцент. каф. сучасної української мови ІФ.

Читати далі >Гапченко Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
29.12.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1992: 1993–99 – асист., з 1999 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Дарчук Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
22.06.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1964–96 працювала в Ін-ті мовознавства ім. О.О.Потебні: старш. лаборант; асп.; мол., старш. наук. співроб. У Київ. ун-ті з 1996: доцент. каф. української мови; з 2002 – наук. кер. лаб. комп’ют. лінгвістики ІФ.

Читати далі >Єщенко Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
07.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1997 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2000: старш. лаборант Лаб. експерим. фонетики філологічного  ф-ту; з 2002 – асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Зубань Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
07.06.1969

Місце народження: с. Буки Маньківського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту та 1996 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1996 працювала на каф. української мови.

Читати далі >Кадомцева Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
12.11.1933

Місце народження: м. Криве Озеро Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті мовознавства НАН України. У Київ. ун-ті 1968–98: з 1968 – старш. викл. каф. мат. лінгвістики; з 1969 – старш. виклад., з 1973 – доцент. каф. української мови філологічного  ф-ту; з 1992 – зав., 1993 – професор. каф. сучасної української мови. 1998 – старш. наук. співроб. відділу мови Ін-ту українознавства.

Читати далі >Коваль Алла Петрівна

 • Останні зміни:
09.03.1923- 16.05.2009

Місце народження: с. Білозір’я, Черкас. р-ну, Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1945 філол. ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: 1952–58 старш. викл., 1958–71 доцент., 1967 старш. наук. співроб., 1971–72 в. о. професор. каф. укр. мови філол. ф-ту; 1973–89 професор., зав. каф. стилістики, редагування та вид. справи (1972–88) (тепер – каф. мови і стилістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Козленко Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
14.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1986 – асист. каф. української мови, з 1994 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Коломийцева Вікторія Віталіївна

 • Останні зміни:
27.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1986 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. З 1986 працювала вчителем укр. мови та л-ри в сш № 51, з 1989 – завучем-орг. позакласної роботи. У Київ. ун-ті з 1990: асп., викл., доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Костич Лілія Миколаївна

 • Останні зміни:
24.05.1970

Місце народження: м. Тальне Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1991 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту; у 1994 – асп-ру Ін-ту української мови НАН України. 1994–97 працювала наук. співроб. відділу історії та граматики укр. мови Ін-ту укр. мови НАН України. У Київ. ун-ті з 1995: асист., 2002 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Кравченко Людмила Олександрівна

 • Останні зміни:
26.06.1973

Місце народження: м. Лубни, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила Донец. ун-т; 2002 – асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2002 – асист., з 2008 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Кучеренко Ілля Корнійович

 • Останні зміни:
12.09.1923- 31.12.2007

Місце народження: с. Нова Оржиця Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчив Новооржицьку сш. 1952 закінчив відділення логіки, психології та укр. мови філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1952–57 – викл. логіки, психології і укр. мови; з 1957 – доцент., з 1969 – професор., 1966–87 – зав. каф. української мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Лисенко Елеонора Іванівна

 • Останні зміни:
26.03.1935- 31.01.2013

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1957 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: 1961–2001 – старш. лаборант, мол. наук. співроб. Лаб. експерим. фонетики; асп каф. нім. мови; викл., доцент., зав. каф. (1973–90) німецької мови неспеціальних ф-тів; доцент., професор. каф. Інозем. мов Ін-ту адвокатури при Київ. ун-ті.

Читати далі >Мацько Оксана Михайлівна

 • Останні зміни:
21.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1997 закінчила укp. відділення філологічного  ф-ту Київ. ун-ту, 1997–2000 – асп. В Київ. ун-ті: 2000 – асист., 2006 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Мережинська Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
03.06.1903- 01.01.1993

Місце народження: м. Гурзуф Ялтин. р-ну Крим. обл., тепер АР Крим.
Навчалась у Харків. ІНО, Київ. учит. ін-ті, закінчила Київ. пед. ін-т, асп-ру. В Київ. ун-ті 1944–54, 1965–67, 1971–79: викл., старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту, старш. викл., доцент. каф. української мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Міщенко Тамара Степанівна

 • Останні зміни:
02.10.1925

Місце народження: с. Слобода-Петровка, Гребенковський р-н Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1951 закінчила ром.-герм. відділ філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1951 – старш. лаборант каб. фонетики, з 1962 – мол. наук. співроб. лаб. експеримент. фонетики, з 1970 – викл., з 1978 – доцент. каф. англійської мови.

Читати далі >Могила Андрій Пахомович

 • Останні зміни:
12.12.1921- 12.10.1991

Місце народження: с. Чичиркозівка Звенигород. повіту Київ. обл., тепер Звенигород. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1946–51 навчався на філологічний  ф-ті, в 1952–55 – асп-рі Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1954 – асист., 1956 – старш. викл., 1961–87 – доцент. каф. української мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Мойсієнко Анатолій Кирилович

 • Останні зміни:
09.07.1948

Місце народження: с.Бурівка Городнян. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив Ніжинський держ. пед. ін-т ім. М. Гоголя. Працював у школі, ВНЗ, був на видав. роботі. В Київ. ун-ті з 1993: старш. наук. співроб., зав. відділу мови Ін-ту українознавства; професор. (1998), зав. каф. сучасної української мови (2001).

Читати далі >Моренець (Онищенко) Вікторія Володимирівна

 • Останні зміни:
25.12.1923- 16.02.2006

Місце народження: м. Чорнобиль Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1947 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1950 – асп. КДПІ. В Київ. ун-ті з 1951 – викл., старш. викл., з 1967 – доцент. каф. української мови.

Читати далі >Пазяк Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
26.07.1931- 03.08.2004

Місце народження: с. Бересняги Канівського р-ну Київ., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 Канів. пед. уч-ще, 1957 укр. відділення філол. ф-ту, 1962 асп-ру каф. укр. мови Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: під час навч. в асп. – викл. каф. укр. мови; н. с. лаб. експеримент. фонетики філол. ф-ту (з 1964); викл. (з 1972), доцент. (з 1974-2000) каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Плющ Надія Прокопівна

 • Останні зміни:
17.07.1941- 19.12.2011

Місце народження: с. Бобрик Ніжин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1966–69 – асп-ру Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні. В Київ. ун-ті з 1981: доцент. каф. української мови (1981–93); зав. каф. сучасної української мови (1994–2001); заст. декана філологічного ф-ту (2000–2001), з 2001 – доцент. каф. сучас. укр. мови.

Читати далі >Плющ Павло Павлович

 • Останні зміни:
31.12.1896- 04.03.1975

Місце народження: с. Володькова Дівиця, тепер Червоні Партизани Носівського р-ну Черніг. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався 1920–23 в Ніжин. пед. ін-ті, закінчив 1931 р. Дніпропетр. ін-т соц. виховання. В Київ. ун-ті: з 1937 – викл. укр. мови, 1942–44 в евакуації – старш. викл. і в. о. зав. каф. укр. мови Об’єднаного укр. ун-ту (м. Кзил-Орда, Казахстан). З 1944 – продовжує викладацьку й наук. роботу в Київ. ун-ті: 1955 – зав. каф. української мови, з 1959 – доктор філологічних наук, професор. (1960).

Читати далі >Різник Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
02.01.1964

Місце народження: с.Михайлівка Шаргород. р-ну, Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1986 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1988 – асист. (1991) каф. сучасної української мови.

Читати далі >Сидоренко Олеся Михайлівна

 • Останні зміни:
01.11.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1986 закінчила укp. відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1991–1193 – асп. В Київ. ун-ті: 1993–асист., 1999–доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Строкаль Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
27.11.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2007 закінчив Інститут філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007: асп., викл., асист. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Сунцова Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
05.03.1904- 04.10.1995

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1923–26 рр. навчалася у КІНО, 1927–30 в асп-рі при відділенні заг. мовознавства Ін-ту мовознавства АН УРСР. 1934–41 – асист. лаб. експерим. фонетики Ленінгр. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1944: засн. лаб. експерим. фонетики, 1946 – призначена на посаду доцент. та на посаду зав. каб. фонетики, з 1947 – доцент., з 1963 – наук. консультант лаб. експерим. фонетики.

Читати далі >Тимошенко Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
20.06.1920- 29.04.1984

Місце народження: с. Вільхівка, тепер Звенигород. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1938 вступив на ф-т іноз. мов Київ. ун-ту, 1942 закінчив укр. відділення філологічного ф-ту Об’єднаного укр. ун-ту (Кзил-Орда). В Київ. ун-ті 1949–84 – викл., доцент. каф. української мови.

Читати далі >Тоцька Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
12.05.1923- 06.10.2007

Місце народження: с. Озерна Білоцерк. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, асп. (1947). В Київ. ун-ті: з 1950 – викл., 1956–1975 – доцент., 1976 – професор. каф. української мови.

Читати далі >Чейлитко Наталія Геннадіївна

 • Останні зміни:
21.01.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2004 закінчила Інститут філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2004: асп. (2004–2007), філолог І кат. лаб. комп’ют. лінгвістики (2008–2009), викл., асист. каф. сучасної української мови (з 2009).

Читати далі >Чумак Володимир Васильович

 • Останні зміни:
28.08.1948

Місце народження: с. Плоске Балтського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив філологічний ф-т ОДУ. 1977 – асп-ру Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. В Київ. ун-ті: з 1981 – викл. каф. української мови, з 1992 – в.о. доцент. каф. сучасної української мови, з 1994 – доцент., з 2006 – професор.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 37
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи