ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чумак Володимир Васильович

28.08.1948

Місце народження: с. Плоске Балтського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1971 закінчив філологічний ф-т ОДУ. 1977 – асп-ру Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. В Київ. ун-ті: з 1981 – викл. каф. української мови, з 1992 – в.о. доцент. каф. сучасної української мови, з 1994 – доцент., з 2006 – професор. Кандидат дис. «Складений присудок у сербохорватській мові (у зіставленні з російською та українською мовами)» (1978). Викладає нормат. курси сучас. укр. мови, спецкурси з лексикології і синтаксису, читає лекц. курс укр. мови інозем. студентам. Підготував 12 кандидат наук із україністики та славістики. Учасн. IX (1983, Київ), XI (1993, Братислава), XIII (2003, Любляна) Міжнар. з’їздів славістів. 1989–2008 – учений секретар Наук. коорд. ради з мовознавства при НАН України. Чл. редколегії Міжвідомчого наук. зб. «Українське мовознавство». Нагороджений грамотою ВР України «За заслуги перед українським народом» (2008). Автор понад 120 наук. праць з лексикології, синтаксису та стилістики укр. та південнослов’янських мов. Осн. праці: Типологія складеного присудка у сербохорватській і східнослов’янських мовах. К., 1985; Український орфографічний словник (вип.1–9). К., 2000–2009 (у співавт.); Орфоепічний словник української мови (у 2-х томах). К., 2001, 2003 (у співавт.); Українське мовознавство у західних і південних слов’ян. К., 2005 (у співавт.); Українська мова як іноземна, ч. I і ІІ. Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору. К., 2005, 2006 (у співавт.); Історична типологія слов’янських мов. Ч.2. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи