ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гапченко Олена Анатоліївна

29.12.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1990 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1992: 1993–99 – асист., з 1999 – доцент. каф. сучасної української мови. Кандидат дис. «Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини (на матеріалі близькоспоріднених мов)» (1995). Досліджує проблеми номінації, психо- і прагмалінгвістичні аспекти природи значення, вплив культурологічних і соц. чинників на функціонування номінативних одиниць, специфіку організації внутр. лексикону людини. 1996–2008 – чл. президії, вчен. секретар комісії з укр. мови і л-ри, слов’янської філології НМК МОН України. Автор близько 40 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Стереотипи у комунікативній діяльності мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 9. К., 2003; Стійкі порівняння як одиниці внутрішнього лексикону людини: експериментальне дослідження // Укр. мов-во. Вип. 29–30. К., 2004; Методи дослідження гендерного аспекту в мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 16. Кн. 1. К., 2005; Мовні запозичення як результат діалогу культур // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 18. Кн. 1. К., 2005; Порівняння як ментальне й мовне явище // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 23. Ч. 1. К., 2007; Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник. К., 2010 (у співавт.); Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник. К., 2013 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи