ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плющ Надія Прокопівна

17.07.1941- 19.12.2011

Місце народження: с. Бобрик Ніжин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1963 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1966–69 – асп-ру Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні. В Київ. ун-ті з 1981: доцент. каф. української мови (1981–93); зав. каф. сучасної української мови (1994–2001); заст. декана філологічного ф-ту (2000–2001), з 2001 – доцент. каф. сучас. укр. мови. Кандидат дис. «Інтонація вставності в сучасній українській мові. Експериментально-фонетичне дослідження» (1970). 1989–93 викладала укр. мову в Ін-ті слов’янської філології Мюнхен. ун-ту ім. Людвіга Максиміліана. Досліджує проблеми надсегментної фонетики, фоносемантики і фоностилістики, орфоепії, методики викладання укр. мови як інозем. тощо. Відп. ред. (1997–2002), заст. відп. ред. (з 2003) міжвідомчого наук. зб. «Українське мовознавство». Має нагороди: Почесний знак «Відмінник освіти України» (1999); Грамота ВР УРСР (1985); Почесна Грамота ім. президента НТШ Михайла Грушевського (США, 2001); Почесна Грамота Київ. ун-ту (2002). Авторка понад 100 публікацій. Осн. праці: Інтонація як мовний засіб вираження думки. К., 1975; Augsburger Ukrainicum. Lehrbuch fǘr ukrainische Sprache. Аугсбурзький українікум. Підручник з української мови. Augsburg, 1999; Сучасна українська літературна мова. Фонетика. К., 2002 (у співавт.); Практичний курс граматики української мови для студентів-іноземців. К., 2003 (у співавт.); Сучасна українська мова. Орфоепія. К., 2008 (у співавт.); Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика. К., 2010 (у співавт.). Л-ра: Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005: Матеріали до історії. К., 2005. С. 506.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи