ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плющ Павло Павлович

31.12.1896- 04.03.1975

Місце народження: с. Володькова Дівиця, тепер Червоні Партизани Носівського р-ну Черніг. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Навчався 1920–23 в Ніжин. пед. ін-ті, закінчив 1931 р. Дніпропетр. ін-т соц. виховання. 1924–30 викладав укр. мову і л-ру в семирічній школі м. Дніпродзержин., міському фабрично-заводському уч-щі та Дніпродзержин. вечірньому робітн. металург. ін-ті. Закінчив асп., навчаючись у Харкові та Києві, під кер. акад. А.Кримського. Працював інспектором-методистом в Управ. ВШ Наркомату освіти УРСР. В Київ. ун-ті: з 1937 – викл. укр. мови, 1942–44 в евакуації – старш. викл. і в. о. зав. каф. укр. мови Об’єднаного укр. ун-ту (м. Кзил-Орда, Казахстан). З 1944 – продовжує викладацьку й наук. роботу в Київ. ун-ті: 1955 – зав. каф. української мови, з 1959 – доктор філологічних наук, професор. (1960). У 1944 захистив кандидат дис. в Київ. ун-ті про мову І.П.Котляревського. Досліджував мовотворчість І.Котляревського, І.Тобілевича, Т.Шевченка, М.Коцюбинського. Дав оригінальне трактування поняття «проста мова» в XVI–XVIII ст. у зв’язку з визначенням «укр. літ. мова». Осн. праці: Синоніміка в «Енеїді» Котляревського // Наук. конф., присв. розвиткові науки, культури на Україні. Вип. 1. 1945; Історія української літературної мови (підручник для студентів філологічних спеціальностей ун-тів і пед. ін-тів). К., 1971; Проблема періодизації історії української мови // Наук. записи Київ. ун-ту. Зб. філологічного ф-ту. Вип. 3. № 3. Т. 10. 1951; Основні відомості з історії української літературної мови. К., 1953; Питання історичного розвитку української мови. К., 1953. Л-ра: Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. К., 1991. Тимошенко П.Д. Українське мовознавство в Київському університеті за роки Радянської влади. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. філологічних 1967. №9; Інформаційні матеріали наукової ради з проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». Вип.4. К., 1968; Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. К., 1967; Булахау М. Г. Плющ П. П. Історія української літературної мови. Весн. БДУ. Серыя IV. 1972. № 1; Павло Павлович Плющ. Вісн. Київ. ун-ту. Серія філологічних 1972. №14. Павло Павлович Плющ [Некролог] // Мовознавство. 1975. №3.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи