ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевель Святослав Миколайович

02.08.1983

Місце народження: с. Кияниця Сумськ. р-ну, Сумськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2006 закінчив філологічний ф-т СумДПУ імені А.С. Макаренка. З 2007: асп., викл., асист. каф. сучасної української мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Кандидат дис. «Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки» (2011). Досліджує проблеми синтаксису та комунікативної лінгвістики. Осн. праці: Епістолярний дискурс у системі комунікативних одиниць // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство). 2009. Вип. ХХІ–ХХІІ. С. 127–131; Моделювання автодіалогічних комплексів епістолярію Лесі Українки // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 31. С. 387–394, Шевель С. М. Про неспеціалізовані засоби вираження спонукальної семантики в епістолярії Лесі Українки // Українське мовознавство. Вип. 42/1. К.: ТОВ Цифра Прінт. 2012. С. 303–307.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи