ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Строкаль Олександр Миколайович

27.11.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2007 закінчив Інститут філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007: асп., викл., асист. каф. сучасної української мови. Кандидат дис. «Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіолекту (на матеріалі поетичних творів П. Мовчана та В. Коломійця)» (2011). Досліджує проблеми лінгвопоетики, концептології та дериватології. Осн. праці: Текст: від авторського втілення до читацького сприйняття // Українське мовознавство: [зб. наук. праць]. 2011. Вип. 41/1. Х.: ТОВ «Цифра Прінт», 2011. С. 271–274; Субстантивні новотвори в поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». Вип. 26. 2012. С. 319–321; Неолексеми, утворені засобом словоскладання в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Вип. XVI. Херсон: ХДУ, 2012. – С. 44–46; Ад’єктивні новотвори в поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Українське мовознавство: [зб. наук. праць]. Вип. 42/1. Х.: ТОВ «Цифра Прінт», 2012. С. 419–423; Суфіксальна деривація іменникових авторських утворень у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 42. – Ч. 2. – С. 230–236.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи