ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тоцька Ніна Іванівна

12.05.1923- 06.10.2007

Місце народження: с. Озерна Білоцерк. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, асп. (1947). В Київ. ун-ті: з 1950 – викл., 1956–1975 – доцент., 1976 – професор. каф. української мови. 1987–1992 – професор. каф. української мови Вінниц. пед. ін-ту. З 1992–94 зав. каф. української мови НАУКМА, де працювала до 2000 р. Кандидат дис. «Синтаксичні особливості творів Панаса Мирного» (1953), докт. дис. «Голосні фонеми української літературної мови (експериментально-фонетичне дослідження)» (1975). 1964–84 – зав. Лаб. експерим. фонетики; 1973–76 – чл. Комісії з фонології та фонетики при Відділенні л-ри і мови АН СРСР. Учений-філолог і педагог, провідний укр. фонетист. З 1994 була чл. Укр. нац. комісії з питань правопису при КМ України. Виховала не одне покоління науковців-фонетистів, під її кер. написано й захищено 11 кандидат дисертацій з укр., рос. і заг. мовознавства. Автор 144 наук. праць, в т. ч. 1 монографії, 4 підруч., 11 посіб., навч.-метод. розробок та мовознавчих публікації у наук. період. вид. Осн. праці: Голосні фонеми української літературної мови. К., 1973; Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах. К., 1976; Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: Навч. посібн. К., 1981; Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка і орфографія. Завдання і вправи: Навч. посібн. К., 1995. Л-ра: Багмут А.Й. Тоцька Н.І. / Українська мова: Енциклопедія. К., 2000, 2004; Тоцька Ніна Іванівна: Біобібліогр. покажчик. К., 2000. Біографію Н.Тоцької включено до довідника «Життя славетних» та видань Американського Біографічного Товариства.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи