ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Судової медицини кафедра («государственного врачебноведения») Судової медицини кафедра («государственного врачебноведения»)

Курс суд. медицини входив до складу каф. держ. медицинознавства. Першим зав. каф. став проф. І.Ф. Леонов, який опублікував 6 наук. робіт, що стосувалися суд. медицини та епідеміології. Власного приміщення каф. не мала, навч. процес проходив на базі Київ. військ. госпіталю. Лише у 1853 у збудованому анатом. театрі було виділено приміщення для каф., яке вона займала аж до 1920. З каф. суд. медицини упродовж наступних років пов'язані імена відомих вчених Ф.Ф. Мерінга, Ф.Ф. Ергардта. Після смерті останнього у 1895 каф. лишалася вакантною. І лише у 1899 її очолив проф. М.О. Оболонський, який приступив до організації фундамент. навч. музею, який з часом набув широкої популярності і кількістю експонатів, і, що найголовніше, їх високою цінністю. Навчання із суд. медицини проходило на IV і V курсах. Причому на IV курсі читався теорет. курс з демонстрацією музейних препаратів, а також проводилось клініч. обстеження осіб, які підлягали експертизі. На V курсі студенти самостійно досліджували трупи і речові докази. З 1914 каф. зав. проф. В.А. Таранухін, який більшу частину свого життя присвятив вивченню питань патогенезу, імунології, лікуванню та профілактиці інфекц. хвороб. Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; Медицина в Україні. Біобібліографічний словник. Вип. 2. К., 2005. <i>Р.О. Марценюк</i>

Гюббенет Християн Якович фон

  • Останні зміни:
15.05.1822- 03.05.1873

Місце народження: маєток Ульпіх в Ліфляндії, тепер Естонія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
1844 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. Направлений лікарем в окружне управління Мін-ва шляхів сполучення в Казань, де почав займатися дослідженнями в галузі суд. медицини. 1847 захистив докт. дис. «Про максимальні токсичні і лікувальні дози миш'якової кислоти». 1847 ад'юнкт-проф., а ще через рік очолює каф. держ. «вречебноведения» (тогочасна назва каф. суд. медицини) в Ун-ті св. Володимира. Одночасно почав викладання суд. медицини на базі Київ. військ. госпіталю. 1847-48 під час епідемії холери в Києві завідував холерним відділенням Київ. військ. госпіталю. На підставі власних спостережень і на основі понад 100 розтинів написав три наук. роботи про холеру, які на той час стану епідеміології виявилися новаторськими.

Читати далі >Таранухін Василь Андрійович

  • Останні зміни:
04.05.1876- 12.04.1920

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1899). Учень В.В. Підвисоцького. 1904 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «К вопросу о специфических осадках противочумных сывороток». Наукові праці присвячені різним питанням патогенезу, імунології лікуванню і профілактиці інфекційних захворювань. Брав участь у численних експедиціях з вивчення і ліквідації епідемій чуми і холери.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи