ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гюббенет Християн Якович фон

15.05.1822- 03.05.1873

Місце народження: маєток Ульпіх в Ліфляндії, тепер Естонія.
Науковий ступінь: доктор медицини.

1844 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. Направлений лікарем в окружне управління Мін-ва шляхів сполучення в Казань, де почав займатися дослідженнями в галузі суд. медицини. 1847 захистив докт. дис. «Про максимальні токсичні і лікувальні дози миш'якової кислоти». 1847 ад'юнкт-проф., а ще через рік очолює каф. держ. «вречебноведения» (тогочасна назва каф. суд. медицини) в Ун-ті св. Володимира. Одночасно почав викладання суд. медицини на базі Київ. військ. госпіталю. 1847-48 під час епідемії холери в Києві завідував холерним відділенням Київ. військ. госпіталю. На підставі власних спостережень і на основі понад 100 розтинів написав три наук. роботи про холеру, які на той час стану епідеміології виявилися новаторськими. 1850 призначений проф. теорет. хірургії з офтальмологією в клініці госпітальної хірургії. У 1852 відряджений на один рік за кордон. Працював в мед. установах Відня, Праги, Берліна і Парижа. Чл.-кор. Тов-ва німецьких лікарів в Берліні, Тов-ва госпіталів і Мед.-хірург. Тов-ва в Парижі. 1854 призначений нач. Військ.-польового хірург. госпіталю і гол. хірургом Севастопол. гарнізону. Лікував адміралів Нахімова та Істоміна. Його щоденники, написані в дні облоги Севастополя, увійшли самостійною частиною в "Описание обороны г. Севастополя" (СПб., 1863, 1872). У 1870-71 добровільно брав участь у франко-пруській війні, де надавав хірургічну допомогу пораненим. 1870 після звільнення з Ун-ту св. Володимира переїхав до С.-Петербурга, де продовжив свою науково-мед. і адміністративну діяльність. Чл. Тов-ва київ. лікарів, його голова в 1860-70. Чл. Військ.-мед. вч. комітету Військ. Мін-ва (1870-73). Нагороджений орденами св. Анни, св. Станислава I ст. з мечами. Осн. праці: Наблюдения над холерной эпидемией в Киевском военном госпитале. СПб., 1850; О значении гимнастики в жизни человека и народов. Актовая речь. К., 1854; Офталмиатрия или учение о глазных болезнях. К., 1858; Наблюдения над сифилитической болезнью (рос. та нім. мовами) // Воен.-мед. журнал. 1860-61. Очерк медицинской госпитальной части русских войск в Крыму в 1854-1856 гг. К., 1870. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / Под. ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Історія Київ. університету. К., 1959; Пасько І. Військовий хірург, голова Товариства київ. лікарів, проф. Х.Я. Гюббенет // Агапіт. № 13, 2001; М.П. Бойчак. История Киевского военного госпиталя. К. 2005.
Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 297. Спр. 180; Оп. 400. Спр. 133; Ф. 112. Оп. 1. Спр. 573.

Автор: І. В. Пасько

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи