ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Світового господарства та міжнародних економічних відносин кафедра Світового господарства та міжнародних економічних відносин кафедра

Сучас. назва з 1999. Очолив каф. д-р екон. наук, проф. В.С. Будкін. У подальшому каф. очолювали: канд. екон. наук, доц. О.К. Єременко, канд. екон. наук, проф., Г.Н. Климко, канд. екон. наук, доц. В.В. Волошин. З 1989 по 2008 каф. очолював канд. екон. наук, проф. А.С. Філіпенко, з 2008 – канд. екон. наук, проф. О.І. Шнирков. Після переходу з 1998 від одно- до дво- та триступеневої системи освіти за кваліфікац. рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також інтеграц. та глобалізац. процесами в системі світ. госп. зв’язків, було суттєво поглиблено зміст нормат. і спец. курсів, читання яких забезпечується викл. каф. Станом на 2013 р. у складі каф. працювали 5 д-рів екон. наук,.: О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, З.О. Луцишин, Р.О. Заблоцька, В.І. Мазуренко) та д-ри екон. наук; а також проф. А.П. Румянцев та проф. О.П. Гребельник, які працюють за сумісн.; 9 канд. наук (В.В. Батрименко, А.В. Негода, Л.С. Поліщук, О.А. Чугаєв, Д.М. Русак Р.Д. Стаканов, М.М. Відякіна, Н.В. Резнікова, А.М. Копистира); ас. А.С Нанавов. За роки роботи каф. тут склалися такі наук. напрями: «Світ. господарство і міжн. екон. відносини», кер. проф. А.С. Філіпенко; «Міжн. конкуренція в глобал. екон. середовищі», кер. проф. О.І. Шнирков; «Нац. інтереси в міжн. екон. відносинах», кер. проф. А.П. Румянцев. Лише за останні роки науковцями каф. видано понад 50 монографій, у т.ч.: Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. К., 2002; Філіпенко А.С. Міжнародні екон. відносини: історія. К., 2006; Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку. К., 2007; Міжнародні економічні відносини: теорія. К., 2008; Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу. К., 2003; Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу. К., 2005; Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі. К., 2008. Викл. каф. видали 25 підруч. та навч. посіб, у т.ч. підруч.: А.П. Румянцев «Економічна інтеграція в сучасному світі». К., 2006; Румянцев А.П. Міжнародна економіка», К. 2006; Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / за ред. А.С. Філіпенка. К., 1997; Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підруч. для студ. вищих навч. закл., що навч. за спец. «Міжнародна економіка. К., 2000; Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. К., 2003; Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П. Румянцева. К., 2003; Філіпенко О.І. Глобальні форми економічного розвитку. К., 2007. Навч. посіб., підготовлені викл. каф., у т.ч.: Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навч. посіб. К., 1999; Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посіб. К., 2000; Шнирков О.І., Кузнєцов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний союз: Навч. посіб. К., 2001; Пахомов Ю.Н., Филипенко А.С. та ін. Международные стратегии экономического развития: Учебное пособие. Донецк, 2001; Філіпенко А.С., Будкін В.С., та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. К., 2002; Шнирков О.І., Заблоцька Р.А., Міжнародні економічні відносини: Конспект лекцій. Дніпр., 2012. Каф. підтримує міжн. наук. зв’язки із спорідненими каф. ун-тів Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Італії, Ірану, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції, ін. країн. У 1991 при каф. створено Центр міжн. екон. досліджень, у 2002 – Центр досліджень глобалізації світ. кон’юнктури. На каф. захищено 20 докт. та 175 канд. дис. На каф. працюють студ. гуртки: «Європейський Союз у світовій економіці» під кер. проф. О.І. Шниркова, «Актуальні тенденції розвитку світового господарства і МЕВ» під кер. проф. А.С. Філіпенка. Н.В. Резнікова

Батрименко Валерій Васильович

 • Останні зміни:
10.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2009 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. У 2002-10 координатор практик студентів відділення міжн. екон. відносин ІМВ. Викладає курси з міжн. екон. відносин, теорії грошей та грош. обігу, проблем регіон. екон. взаємодії країн СНД, розрахунків і платежів у зовн. торгівлі європ. країн. Осн. напрямки досліджень – проблеми міжн. розрахунково-кредит. відносин. Автор понад 60 наук. публікацій.

Читати далі >Березовенко Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1955- 02.06.2008

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: помічн. проректора з міжн. зв`язків (1978-82), з 1983 асист. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин), з 1988 доц., 1985-86 в.о. заст. декана з навч. роботи цього ф-ту.

Читати далі >Відякіна Марія Миколаївна

 • Останні зміни:
25.02.1982

Місце народження: с. Лебедин Шполянського району Черкаської обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2005 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС» (2009). У Київ. ун-ті з 2008: економіст І кат., що проводить наук.-тех. розробки; асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Дудченко Микола Андрійович

 • Останні зміни:
21.06.1941

Місце народження: смт Недригайлів, Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Науково-технічна революція і розвиток відносин безпосереднього виробництва при соціалізмі» (1975), докт. дис. «Характер і тенденції розвитку виробництва в умовах сучасного етапу НТР» (1991). Працював: асп., мол. наук. співроб., вч. секретар Ін-ту економіки АН УРСР (1969-76); декан ф-ту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Мін-ві економіки України (1991-92). У Київ. ун-ті: 1992–2005 проф. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Заблоцька Ріта Олександрівна

 • Останні зміни:
27.12.1966

Місце народження: с. Синешти, Унгенського району, тепер Молдова.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Канд. дис. «Проблеми ціноутворення в економічній діяльності спільних підприємств країн Східної Європи» (1993); докт. дис. «Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами» (2009). Закінчила 1989 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1994 асист., з 2002 доц., проф. каф. міжн. екон. відносин (тепер каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин) ІМВ.

Читати далі >Копистира Арсеній Миколайович

 • Останні зміни:
09.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 ІМВ Київ. ун-ту за спец. «Міжн. екон. відносини». Канд. дис. «Тіньові економічні процеси в країнах Європейського Союзу» (2003). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2005 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Луцишин Зоряна Орестівна

 • Останні зміни:
07.04.1968

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1990 Терноп. ін-т госп-ва (тепер Терноп. академія нар. госп-ва). Канд. дис. «Спільне підприємництво як фактор економічного зростання» (1993), докт. дис. «Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства» (2003). У Київ. ун-ті: 2001-03 доц., з 2003 проф. каф. світового госп-ва і міжнародних економічних відносин ІМВ. 2002-03 вчений секретар спец. Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності: 08.05.01. Напрями наук. діяльності: дослідження проблем фінанс. глобалізації, міжн. валютно-фінанс. відносин.

Читати далі >Мазуренко Валерій Іванович

 • Останні зміни:
12.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (тепер ІМВ); 1990 асп-ру ІСЕМВ. Канд. дис. «Проблемы формирования системы международной экономической безопасности» (1990), докт. дис. «Системні детермінанти світових фінансових криз» (2010). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., доц. каф. міжн. екон. відносин, тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Максіменцев Максим Генадійович

 • Останні зміни:
02.07.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1998 УІМВ (тепер ІМВ), 2000 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Механізм валютно-курсової політики в європейських країнах з перехідною економікою» (2000). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Негода (дівоче – Склепова) Анна Вікторівна

 • Останні зміни:
21.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІМВ Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. «Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України» (2003). У Київ. ун-ті: з 2001 викл., з 2006 доц. каф. світ. господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Поліщук Ліна Сергіївна

 • Останні зміни:
12.04.1970

Місце народження: с. Мирославль, Баранівського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. «Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі» (2001). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Примаченко Ірина Вадимівна

 • Останні зміни:
17.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 ІМВ Київ. ун-ту, магістр міжн. екон. відносин, перекладач з англ. мови. Канд. дис. «Роль Міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн» (2004). У Київ. ун-ті: 1999-2007 асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. У 2007-2012 доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин ІМВ.

Читати далі >Резнікова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
01.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІМВ Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. «Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації» (2005). У Київ. ун-ті: з 2001 економіст, 2005–10 наук. співроб. НДЧ, з 2010 доц. каф. світ. госп-ва та міжнар. екон. відносин ІМВ.

Читати далі >Речмедін Андрій Іванович

 • Останні зміни:
24.02.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 ф-т міжн. екон. відносин Київ. ун-ту, 1989 асп-ру Ін-ту соц.-екон. проблем зарубіжних країн УРСР. Канд. дис. «Научно-техническая политика Великобритании как средство приспособления монополистического капитала к требованиям НТР» (1986). У Київ. ун-ті: з 1989 асист., з 1990 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер ІМВ.

Читати далі >Ростов Євген Фролович

 • Останні зміни:
14.07.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1965 хім.-технол. та екон. ф-ти Київ. технол. Ін-ту легкої пром-сті, 1975 асп-ру ін-ту економіки АН УРСР (заочно). Канд. дис. «Державно-монополістичний капіталізм у банківській сфері Франції» (1976). Працював, у т.ч.: 1976-83 інженер-економіст, старш. інженер відділу зовнішньоеконом. зв’язків Держплану УРСР, 1983-84 вчен. секретар НІІ по ціноутворенню Держкомцін СРСР. У Київ. ун-ті 1984-2004: старш. наук. співроб., доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. ф-ту міжн. екон. відносин, згодом ІМВ.

Читати далі >Румянцев Анатолій Павлович

 • Останні зміни:
07.02.1941

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)» (1973), докт. дис. «Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації». (1987). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., доц., проф. каф. політичної економії екон. ф-ту, у 1998-2002 зав. каф. міжн. економіки екон. ф-ту. Протягом 1988-92 зав. каф. економіки Інституту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук (ІПК при Київ. ун-ті). З 2002 проф. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин ІМВ.

Читати далі >Стаканов Роман Дмитрович

 • Останні зміни:
05.07.1984

Місце народження: м. Красний Лиман, Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2007 р. ІМВ. Канд. дис «Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України» (2010). У Київ. ун-ті: з 2007 р. – співробітник НДЧ ІМВ, з 2008 р. – ас. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Троненко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
08.09.1934

Місце народження: м. Охтирка Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 ВПШ при ЦК КПУ. Канд. дис. «Важливіші риси економічного розвитку Республіки Куба». (1972). У Київ. ун-ті: 1989-99 доц. каф. міжн. екон. відносин (тепер каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин) ІМВ.

Читати далі >Філіпенко Антон Сергійович

 • Останні зміни:
09.08.1943

Місце народження: с. Федотівка Одеської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток відтворювальних зв’язків між країнами-членами РЕВ на сучасному етапі» (1976), докт. дис. «Проблеми формування економічних взаємозв’язків міжн. соціалістичного господарського комплексу» (1987). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., старш. викл., доц. почав викл. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. У 1988-1990 декан ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1989 – 2008 зав. каф. міжн. екон. відносин (тепер каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин) ІМВ.

Читати далі >Чугаєв Олексій Анатолійович

 • Останні зміни:
26.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2002 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічні фактори виникнення та запобігання валютним кризам (регіональний аспект)» (2006). У Київ. ун-ті з 2005: економіст І кат., що проводить наук.-тех. розробки; мол. наук. співроб.; асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин; доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Шнирков Олександр Іванович

 • Останні зміни:
27.04.1956

Місце народження: м. Котовськ, Одеська область.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Межгосударственная производственная кооперация социалистических стран в условиях экономической интеграции» (1981), докт. дис. «Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою» (1996). У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1986 доц., з 1997 проф. каф. міжн. екон. відносин, з 2008 зав. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин, у 1996-2012 заст. дир. ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи