ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Батрименко Валерій Васильович

10.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 2000 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в перехідних економічних системах» (2004). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2009 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. У 2002-10 координатор практик студентів відділення міжн. екон. відносин ІМВ. Викладає курси з міжн. екон. відносин, теорії грошей та грош. обігу, проблем регіон. екон. взаємодії країн СНД, розрахунків і платежів у зовн. торгівлі європ. країн. Осн. напрямки досліджень – проблеми міжн. розрахунково-кредит. відносин. Автор понад 60 наук. публікацій.

 Осн. праці: Українська дипломатична енциклопедія. К., 2004 (у співавт.); Міжнародні організації: Навч. посіб. К., 2005. (у співавт.); Економічна глобалізація: підруч. для вищих навч. закладів. К., 2008. (у співавт.); Зовнішньоекономічний словник-довідник К., 2009. (у співавт.); Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн: навч. посіб., К., 2009; Експансія транснаціональних банків у нових ринкових економіках: Монографія, К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. 570 с.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи