ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Березовенко Сергій Миколайович

27.06.1955- 02.06.2008

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1978 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Навчався в цільовій асп-рі Москов. держ. ін-ту міжн. відносин, за сумісн. працював викладачем цього ін-ту (1979-82). Канд. дис. «Методологічні основи прогнозування загальногосподарської кон’юнктури промислово розвинених країн» (1982). У Київ. ун-ті: помічн. проректора з міжн. зв`язків (1978-82), з 1983 асист. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин), з 1988 доц., 1985-86 в.о. заст. декана з навч. роботи цього ф-ту. Був чл. керівних органів громад.-політич. орг-й Київ. ун-ту. У 1986-87 стажувався на ф-ті бізнесу Колумбійського ун-ту, м. Нью-Йорк, США. Фахівець у галузі світ. економіки та порівняльн. менеджменту. Досліджував кон’юнктуру світ. товарних ринків та глобальну макроекон. політику, світ. економіку та міжн. екон. відносини. У 1988 заснував першу в Україні та СРСР школу бізнесу; автор першої прогнозної моделі випереджаючих індикаторів економіки СРСР. Як чл. Наук. ради Держ. зовнішньоекон. комісії Ради Міністрів СРСР брав участь у розробці концепцій реформування зовнішньоекон. сфери СРСР; читав лекції у провідних ВНЗ США, Канади, Німеччини, Австралії, Росії. Був чл. Консульт. Ради Гарріманського ін-ту Колумбійського ун-ту (США). Виступав з доп. у Департаменті ООН з міжн. екон. проблем. Був Почесним консулом Австралії в Україні (1998-2006). Автор понад 100 наук. праць.

Осн. праці: Методологические основы прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры промышленно развитых капиталистических стран. М.; 1982; New English-Russian Dictionary of Legal Terms. К., 1993 (у співавт.); Довгострокові тенденції на світовому ринку нафти. К., 2006; Міжнародний бізнес: підручник. К., 2007 (у співавт.); Кон’юнктура світових товарних ринків. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи