ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дудченко Микола Андрійович

21.06.1941

Місце народження: смт Недригайлів, Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1969 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Науково-технічна революція і розвиток відносин безпосереднього виробництва при соціалізмі» (1975), докт. дис. «Характер і тенденції розвитку виробництва в умовах сучасного етапу НТР» (1991). Працював: асп., мол. наук. співроб., вч. секретар Ін-ту економіки АН УРСР (1969-76); декан ф-ту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Мін-ві економіки України (1991-92). У Київ. ун-ті: 1992–2005 проф. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. Чл. редколегій наук. збірників в ІМВ. Читав курси з міжн. економіки, економіки західноєвроп. країн, логістики, фірми в світовому госп-ві, міжн. екон. інтеграції. У 1996 створив каф. міжн. економіки в Укр. академії зовн. торгівлі, яку і очолив; протягом 2006-07 ректор Київ. гуманіт. ін-ту. Чл. Ліцензійної комісії з менеджменту МОН України (з 1995); член ДАК України з менеджменту та торгівлі (з 2003). Впродовж десятиліть був чл. Тов-ва «Знання України», Укр. академії зовн. торгівлі. З 2008 – Голова Спец. Вчен. ради із захисту канд. і докт. дис. за спец.: «організація та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Підготував 15 канд. наук та одного д-ра наук. Академік АН ВШ України. Автор понад 150 наук праць. Осн. праці: Общественное производство: структура и факторы развития. К., 1991; Міжнародна економічна інтеграція. К., 2001; Экология и экономика. К., 1981; Особенности воспроизводства капитала в современных условиях. К., 1979; Методическое пособие по созданию различных форм малых предприятий. К., 1992. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2005, Спр. 24.

Автор: . Н.В. Резнікова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи