ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Луцишин Зоряна Орестівна

07.04.1968

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1990 Терноп. ін-т госп-ва (тепер Терноп. академія нар. госп-ва). Канд. дис. «Спільне підприємництво як фактор економічного зростання» (1993), докт. дис. «Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства» (2003). У Київ. ун-ті: 2001-03 доц., з 2003 проф. каф. світового госп-ва і міжнародних економічних відносин ІМВ. 2002-03 вчений секретар спец. Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності: 08.05.01. Напрями наук. діяльності: дослідження проблем фінанс. глобалізації, міжн. валютно-фінанс. відносин. Чл. Фахової ради з соц. наук Держ. акредитац. комісії МОН України. З 2006 кер. сектору наук.-метод. забезпечення навч. процесу Наук.-метод. центру Київ ун-ту; з 2004 – член спец. Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічнний університет ім. Вадима Гетьмана». Напрями пед. діяльності: питання фінанс. математики, екон. глобалізації, міжн. екон. відносин, геоекономіки, кон’юнктури міжн. фінанс. ринку, міжн. фінанс. безпеки. Авторка понад 100 наук. праць Осн. праці: Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія та реалії української економіки. Тернопіль, 1997; Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. К., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи