ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мазуренко Валерій Іванович

12.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (тепер ІМВ); 1990 асп-ру ІСЕМВ. Канд. дис. «Проблемы формирования системы международной экономической безопасности» (1990), докт. дис. «Системні детермінанти світових фінансових криз» (2010). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., доц. каф. міжн. екон. відносин, тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин. Напрями наук. діяльності: світові фінанси, економічна безпека, світова економіка. Автор понад 70 наук. публікацій. Осн. праці: Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник. К., 1997 (у співавт.); Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. Навчальний посібник. К., 2002 (у співавт.); Міжнародні фінанси. Підручник. К., 2003 (у співавт.); Світова економіка. Підручник. К., 2007 (у співавт.); Світові фінансові кризи і національна безпека (теорія і методологія). Монографія, К., 2007; Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Навчальний посібник – К.: «ДКС центр», 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи