ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Резнікова Наталія Володимирівна

01.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила ІМВ Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. «Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації» (2005). У Київ. ун-ті: з 2001 економіст, 2005–10 наук. співроб. НДЧ, з 2010 доц. каф. світ. госп-ва та міжнар. екон. відносин ІМВ. Викладає дисципліни: «Глобал. пробл. світ. госп-ва, МЕВ», «Міжнар. макроекономіка», «Інтелект. власність у світ. госп-ві». Наук. інтереси: дослідж. пробл. фінанс. глобалізації, міжнар. валют.-фінанс. відносин. Понад 70 праць, зокрема: Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму // Вісн. Нац. банку України. 2010. № 5 (у співавт.); Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку // Бюл. Міжнар. Нобелів. екон. форуму. 2010.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи