ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ростов Євген Фролович

14.07.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1965 хім.-технол. та екон. ф-ти Київ. технол. Ін-ту легкої пром-сті, 1975 асп-ру ін-ту економіки АН УРСР (заочно). Канд. дис. «Державно-монополістичний капіталізм у банківській сфері Франції» (1976). Працював, у т.ч.: 1976-83 інженер-економіст, старш. інженер відділу зовнішньоеконом. зв’язків Держплану УРСР, 1983-84 вчен. секретар НІІ по ціноутворенню Держкомцін СРСР. У Київ. ун-ті 1984-2004: старш. наук. співроб., доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. ф-ту міжн. екон. відносин, згодом ІМВ. Сфера наук. інтересів: міжнародні екон. відносини. Автор понад 150 наук. публікацій.

Осн. праці: Економіка зарубіжних країн: Підруч. / За ред. А.С. Філіпенка. К., 1996 (у співавт.); Економіка країн світу: авторський довідник. К., 1998; Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посіб. К., 2002 (у співавт.); Вся экономика планеты в цифрах и фактах: Авторский справочник. М., 2004. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2002, Спр. 122-ПВС.

Автор: Н.В. Резнікова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи