ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Румянцев Анатолій Павлович

07.02.1941

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1970 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)» (1973), докт. дис. «Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації». (1987). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., доц., проф. каф. політичної економії екон. ф-ту, у 1998-2002 зав. каф. міжн. економіки екон. ф-ту. Протягом 1988-92 зав. каф. економіки Інституту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук (ІПК при Київ. ун-ті). З 2002 проф. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин ІМВ. Вчен. звання проф. отримав 1988. Викладає дисципліни: міжн. екон. відносини, міжн. економіка, основи зовнішньоекон. діяльності, міжн. менеджмент, основи наук. досліджень, методологія екон. науки, методологія кон’юнктурних досліджень. Сфера наук інтересів: міжн. екон. відносини, система екон. інтересів світ. госп-ва, зовнішньоекон. діяльність України. Підготував 43 канд. та 3 д-рів екон. наук. Член спец. Вчен. рад по захисту канд. і докт. дис. зі спец.: «світ. госп-во і міжн. екон. відносини», член наук.-метод., фахових експерт. комісій МОН України, заст. голови експерт. комісії ВАК України, Голова Київ. регіон. відділення Асоціації економістів-міжнародників України. Член редколегії наук. журналів «Стратегія економічного розвитку», «Міжнародні відносини», «Питання політичної економії». Академік АН ВШ України та Академії екон. наук України. Автор понад 300 наук. праць. Осн. праці: Міжнародна економічна діяльність: Навч. посіб. К., 2004; Економічна інтеграція в сучасному світі: Монографія. К., 2006; Світовий ринок послуг: Навч. посіб. К., 2006; Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник. К., 2008; Міжнародна економіка: Підруч., 4-те вид. К., 2009.

Автор: Н.В. Резнікова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи