ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки. НДЛ Хімічного факультету Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки. НДЛ Хімічного факультету

Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки. НДЛ Хімічного факультету. Створена для вирішення фундамент. та прикладних задач сучас. хім. науки і техніки. Наук. кер. – д-р хім. наук, проф., акад. В.В. Скопенко (до 2010), з 2010 лаб. очолює д-р хім. наук, проф., чл.-кор. М.С. Слободяник, зав. лаб. – канд. хім. наук, старш. наук. співроб. Т.Ю. Слива (з 2007). В НДЛ працює 38 співроб., зокрема 4 д-ри, 24 канд. наук. У ІІ пол. 70-х ХХ ст. під кер. акад. НАН України В.В. Скопенка в рамках матеріалознавчих досліджень було розроблено фіз.-хім. основи керованого синтезу коорд. сполук, функціон. оксидних матеріалів, подвійних фосфатів одно- та полівалентних металів, а також біол. активних коорд. сполук для з’ясування функцій, які вони виконують у живих організмах. Проводиться інтенсивна НДР спільно з ІЗНХ НАН України, ІФХ НАН України, МГУ (Росія), ун-тами Казанським (Росія), Лейпц. (Німеччина), Йоенсууським (Фінляндія), м. Вроцлав (Польща), м. Геттінгена (Німеччина), м. Гейдельберга (Німеччина), м. Ноттінгема, м. Дарем (В. Британія), м. Нойшатель (Швейцарія), м. Перт (Австралія), штата Флорида (США), Нац. Тайванським ун-том м. Тайпей (Тайвань). У межах наук. досліджень НДЛ опубліковано 16 монографій і підруч., понад 400 наук. статей, отримано бл. 100 авт. свідоцтв і патентів на винаходи, захищено 12 докт., понад 50 канд. дис., одержано 3 Держ. премії України в галузі науки і техніки: А.М. Голуб, В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, Т.П. Лішко (1990), В.В. Скопенко, В.М. Кокозей (1995), К.В. Домасевич, В.М. Зайцев, А.К. Трохимчук, І.О. Фрицький (2007); премія ім. В. Вернадського: В.В. Скопенко (2000). Наук. досягнення впроваджено на підприємствах радіотехн., машинобудівної пром-сті та кольорової металургії. М.С. Слободяник

Біліченко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1941

Місце народження: с. Черевки Комишнанськ. р-ну Полтавськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-71 – мол. наук. співроб. філії Всесоюз. НДІ штучного волокна. У Київ. ун-ті: 1971 – мол. наук. співроб., 1976 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1995-2001 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Войтенко Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
08.03.1979

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2004 – мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорг. хімії.

Читати далі >Зенькович Олена Георгіївна

 • Останні зміни:
22.01.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1974 – препаратор, інженер, лаборант, 1977 – старш. лаборант НДЧ, 1979 – інженер каф. неорганічної хімії, 1989 – старш. інженер навч. лаб. фіз.-хім. досліджень, 1991 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», з 2002 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Іванова Олена Іванівна

 • Останні зміни:
06.02.1943

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. Працювала наук. співроб. аналіт. лаб. Держ. НДІ хлорної пром-ті. У Київ. ун-ті: 1975 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1976 – зав. лаб. каф. неорг. хімії, 1978 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи». 1994-2003 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорг. хімії.

Читати далі >Кокозей Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.12.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф. У Київ. ун-ті: 1977 – інженер, 1981 – мол. наук. співроб., 1982 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 1988 – зав. лаб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки», 2006-2010 – зав. лаб. міжфакультет. НДЛ «Біологічно активні речовини», з 2010 – провідний наук. сп. каф. неорганічної хімії; 1997-2006 – заст. декана хім. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Корнієнко Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
04.10.1953

Місце народження: с. Лелюхівка Новосанжарськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. 1973-82 – старш. лаборант, інженер НДІ хлорної пром-сті. У Київ. ун-ті: 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи», з 1988 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Печений Олександр Борисович

 • Останні зміни:
06.02.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. 1989 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою, 1991 – асп-ру Ін-ту хімії поверхні НАН України. 1992-93 – мол. наук. співроб. цього ін-ту. У Київ. ун-ті: 1993 – мол. наук. співроб., 1996-98 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Поляков Валерій Ростиславович

 • Останні зміни:
24.11.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік, канд. хім. наук. 1985 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою. У Київ. ун-ті: 1985 – стажер-викладач, старш. інженер каф. органічної хімії, 1988 – старш. інженер каф. неорганічної хімії, 1989 – мол. наук. співроб., 1992-99 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки».

Читати далі >Савранський Леонід Ісакович

 • Останні зміни:
05.10.1936

Місце народження: м. Долинська Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
Хімік, канд. хім. наук, доц. 1959 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою, 1961 – асп-ру каф. хімії рідкісних елементів та техн. хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1961 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, 1968-80 – старш. викл. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1980 – доц. каф. аналітичної хімії, 2008-2011 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки».

Читати далі >Скопенко Віктор Васильович

 • Останні зміни:
12.12.1935- 05.07.2010

Місце народження: м. Новгородка Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАН України, Герой України. 1958 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1962 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1962 – асист., старш. викл., 1965 – доц. каф. неорг. хімії, 1965 – заст. декана хім. ф-ту, 1972 – проф., 1975-84 – проректор, 1977-98 – зав. каф. неорг. хімії, 1985-2008 – ректор Київ. ун-ту, з 2008 – гол. наук. співроб. хім. ф-ту.

Читати далі >Слива Тетяна Юріївна

 • Останні зміни:
27.12.1958

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, старш. наук. співроб. 1980 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. 1980-84 – стажист-дослідник, інженер ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1989-91 – мол. наук. співроб., 1991–99 – наук. співроб., з 1999 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії, з 2007 – зав. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки».

Читати далі >Слободяник Микола Семенович

 • Останні зміни:
23.01.1945

Місце народження: с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри неорганічної хімії, професор.
Хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1968 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1971 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1971 – інженер, 1972 – асист., 1974 – старш. викл., 1977 – доц., 1988 – проф., з 1998 – зав. каф. неорг. хімії. 1997-2007 – декан хім. ф-ту.

Читати далі >Чернова Антоніна Степанівна

 • Останні зміни:
19.08.1934

Місце народження: м. Сталінград, тепер Волгоград (Росія).
Науковий ступінь: кандидит технічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. техн. наук. 1956 закінчила Моск. хім.-технол. ін-т ім. Д.І. Менделєєва. 1956-67 – інженер-технолог, старш. інженер Львів. електролампового з-ду, Київ. з-ду Реле і автоматики. У Київ. ун-ті: 1967 – старш. інженер лаб. «Електрон. прилади в фіз.-хім. експериментуванні» хімічного ф-ту, 1975 – старш. наук. співроб., 1983 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. НДЧ, НДЛ «Фізики напівпровідників» радіофізичного ф-ту, 1988 – НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хім. ф-ту, 1990-2001 – старш. наук. співроб каф. неорганічної хімії хім. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи