ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Систематичній покажчик до періодичних видань Київського університету (1861–1960) Систематичній покажчик до періодичних видань Київського університету (1861–1960)

Вип. 1/2. 1963 р. Видавець: Київ. ун-т, Наукова бібліотека. Упорядники: О.Д. Балабанов (гол. бібліограф), Н.М. Недоступ (зав. інформ.-бібліограф. відділом). Відп. ред. У.С. Кузьменко (дир. наук. б-ки КДУ). Вип. 3/4 (гуманітарні науки) так і не було надруковано. «Покажчик» є довідково-бібліографічним виданням, призначеним для науковців та фахівців різних галузей знань, студентів ВНЗ, наукових бібліотек. Включає понад 7 000 статей, що надруковані в періодичних виданнях Київського університету за 100 років: загальноуніверситетські, факультетські, науково-допоміжних та учбово-допоміжних закладів, наукових товариств та гуртків. Матеріал систематизовано за змістом, формою та часом друку. Схема класифікації повністю подана в змісті «Покажчика». Має 24 основних відділи (за поділом наук). Вип. 1/2 включає відділи 1–15 (політичні та природничі науки) та розділ 24: Київський ун-т. Кожний відділ складається з двох частин: перша – матеріали з видань 1918 до 1960 рр., а друга – матеріали з видань від 1861 до 1917 рр. Подані допоміжні покажчики: 1). Іменний; 2). Назв видань; 2). Відділи та установи університету. Університетські гуртки та товариства. Праці: Систематичний покажчик до періодичних видань Київського університету (1861–1960). Вип. 1/2 / КДУ, Наукова бібліотека ; упоряд. О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; відпов. ред. У.С. Кузьменко. К., 1963. 376 с. О.П. Орліченко, І.І. Тіщенко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи