ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Акіменко Віталій Володимирович

15.09.1965

Місце народження: м. Северодонецьк, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1982 р. закінчив СШ №1 м. Омсукчан Магаданської обл., у 1988 р. – фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, в 1991 р. там же аспірантуру, в 1998 р. – докторантуру Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ). В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Деякі обернені задачі технологічних процесів обробки металів” за спеціальністю “мате¬ма¬тична фізика”, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, про¬фесор Гласко В.Б. У 2001 р. – докторську дисертацію на тему: “Моделі та системи аналізу та прогнозування техногенного забруднення приземного шару атмосфери” за фахом “системний аналіз i теорія оптимальних рішень”, науко¬вий консультант – доктор технічних наук, професор Ульшін В.О. З 1992 по 2002 р. – професор, завідувач кафедри інформатики Східно¬українського національного університету (м. Луганськ), з 2002 по 2003 р. –професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Європей¬ського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту i бізнесу (м. Київ). З 2003 р. – професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читає нормативні та спеціальні курси: “Основи проектування баз знань”, “Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”, “Моделі оптимізації соціально-економічних процесів”, “Математичні методи системного аналізу”. Фундаментальні результати В.В. Акіменком були одержані в області розробки нових чисельних методів розв’язування лінійних та нелінійних багатовимірних рівнянь математичної фізики, зокрема, багатовимірних диференціальних рівнянь параболічного та гіперболічного типів, інтегро-диференціальних рівнянь, рівнянь гідро-термодинаміки на основі теорії різни¬це¬вих схем. Вперше довів теорему нелінійного принципу максимуму для різ¬ни¬цевих схем та на її основі побудував певний клас монотонних різницевих схем підвищеної точності для широкого класу рівнянь. Створення таких мето¬дів відкрило можливість застосування їх при розробці моделей оптимального керування розподіленими динамічними системами. Подібні задачі розгляд¬далися в таких галузях як фізика атмосфери, задачі екологічного моніторингу атмосфери та водного середовища, фізика кристалів, демографія, та ін. Лауреат премії НАН України для молодих вчених з інформатики (2000). Під керівництвом Акіменка В.В. захистили дисертації три кандидати наук. Під керівництвом Акіменка В.В. у 2010 році був розроблений і затверджений Галузевий стандарт вищої освіти України для бакалаврів з напряму підготовки інформатика. Працював членом робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти України для бакалаврів з напряму підготовки – системний аналіз. Наукові інтереси: математична фізика, математична біологія, прикладна математика, обчислювальна математика, системний аналіз та теорія прийняття рішень в умовах невизначеності. Автор понад 100 наукових робіт (монографія, статті, брошури), зокрема 1. Akimenko V.V., Yefimenko A.A. Resolving of the 2N- Lotka - Volterra system of spliting logistical model for the competition problem.// Chaos modeling and simulation. – 2012. – Issue 4. P. 651-661. 2. Akimenko V.V., Yefimenko A.A. Model of optimum control of founds and competition ability for information-communication’s company, Cybernetics and Systems Analysis, V.48, 5 (2012) – P. 722 735. 3. Akimenko V.V., Zahorodnii Yu.V. Modeling of dynamics of monocycle cells aggregation, Cybernetics and systems analysis, V.47, 1 (2011) – P. 29 43.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи