ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бакан Геннадій Михайлович

27.04.1936- 25.07.2005

Місце народження: смт. Лопатино Пензенська обл. РФ..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1962 р. закінчив факультет радіоелектроніки Ленінград. політехнічного інституту за фахом “математичні і обчислювально-вирішальні прилади і пристрої”. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію “Оптимізація багатомірних об’єктів за наявності обмежень (стосовно устаткування для первинної переробки нафти)”, у 1981 р. – докторську дисертацію “Синтез дискретних систем керування технологічними процесами в умовах невизначеності”. Доктор технічних наук (1981), професор (1991 р). У 1988–2005 рр. – професор (за сумісництвом) кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Читав лекції з дисциплін “Теорія систем”, “Основи проектування баз знань”, ”Автоматизовані системи управління”, ”Багатозначні процеси: моделювання, оцінювання та оптимізація”, “Гаран¬товане оцінювання та оптимізація процесів з невизначеністю”. Наукові інтереси: системи і процеси управління, роз¬виток теоретико-множинного підходу в проблемі управління за неповними даними, розробка нових алгоритмів оцінювання на основі еліпсоїдальних множин та нестохастичних аналогів відомих фільтрів Калмана і спостерігачів Люєнберга. Автор 140 наукових праць, зокрема 2 монографій, 3 авторських свідоцтв про винаходи та 2 методичних посібників. Помер 25 липня 2005 р., похований на Південному кладовищі в Києві.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи