ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бондарчук Юрій Васильович

22.12.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив у 1974 р. фізико-математичну школу № 20 м. Києва, у 1979 р. – факультет кібернетики Київського державного університету iм. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “прикладна математика”. У 1981–1985 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю “математичне i програмне забезпечення обчислювальних машин та систем”. В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток композиційної технології програмування у застосуванні до розробки систем синтезу пакетів прикладних програм та діалогових систем” за фахом 05.13.11 (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Волкович В.Л.). Працює на факультеті кібернетики – інженер (1979–1980), молодший науковий співробітник (1980–1981), асистент (1981–1988), доцент – з 1988 р. У 1989 р. одержав звання доцента. Читає нормативні курси: “Архітектура обчислювальних систем”, ”Комп’ютерні мережі”, "Операційні системи"; спецкурси: "Програмно-інформаційне забезпечення СППР", "Теорія інформаційної безпеки" Наукові інтереси: теорія протоколів комп’ютерних мереж, розподiленi інформаційні системи, моделі та архітектура систем підтримки прийняття рішень, об’єктно-орiєнтоване моделювання програмних систем, теорія програмних систем. Автор 66 наукових праць. 1. Бондарчук Ю.В. Паралельно-розподілена реалізація ре¬кур¬сивного алгоритму для двох¬рів¬не-вої багатовимірної задачі про ра¬нець / Бондарчук Ю.В., Світличний І.П. // Вісник Київськ. уні¬вер¬си-те¬ту, серія: фіз.-мат. на¬у¬ки, № 2, 1999, с. 172–177. 2. Бондарчук Ю.В. Банківська система та електронна ко¬мер¬¬ція як інформаційні ресурси / Бондарчук Ю.В., Антонов В.М. // Навчальний посібник. Київський уні¬вер¬ситет, –2002. –56 с. 3. Бондарчук Ю.В. Підтримка прийняття рішень при управлінні персоналом організації / Бондарчук Ю.В., Гнатієнко Г.М. // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика (СППР-2010): Збірник доповідей наук.-практ. конф. –Київ: ІПММС НАНУ, 2010, с. 180–183.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи